Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Wspólnota św. Jana Kantego - Aleksandrów Kujawski

dyrektor
ks. Grzegorz Gruba
Adres: 

ul. Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski

Telefon: 
54 282 20 24
Fax: 
54 282 39 21
Email: 
aleksandrow-jk@salezjanie.pl
www:
Data erygowania: 
13 sierpnia 1931 r.
Historia i teraźniejszość: 

Pierwsi salezjanie przybyli do Aleksandrowa Kujawskiego 18.08.1919 r. Erygowano dom zakonny pw. św. Jana Kantego 13.01.1931 r. dzięki staraniom ks. prałata Franciszka Szczygłowskiego, proboszcza parafii Aleksandrów, rząd okupacyjny zezwolił na otwarcie szkoły średniej, której prowadzenia podjęli się salezjanie. szkoła ta nosiła nazwę: szkoła Realna Polskiej Macierzy Szkolnej. Tytuł własności Zgromadzenie Salezjańskie otrzymało dopiero w 1927 r. Ministerstwo WR i OP udzieliło wtedy szkole nowej koncesji i zatwierdziło jej nazwę: Gimnazjum Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Szybki rozwój szkoły przerwała druga wojna światowa. Liczba uczniów sięgała 400. W 1952 r. szkołę przejęły państwowe władze oświatowe.

Po zlikwidowaniu szkoły, w wydzielonej części gmachu, z kaplicy domowej istniejącej już w 1919 r., urządzono publiczną kaplicę, przy której prowadzi się duszpasterstwo. Dekretem ordynariusza włocławskiego, ks. Biskupa dr Jana Zaręby, z dnia 9.08.1973 r. przy tej kaplicy utworzono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski na terytorium wydzielonym z terenu parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Umową z dnia 17.03.1978 r. Samodzielny Ośrodek Duszpasterski na stałe zostaje powierzony Towarzystwu Salezjańskiemu.

W 1980 r. przeprowadzono generalny remont kaplicy, zaś rok później w 1981 r. z Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego erygowano nową parafię pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, z tymczasową kaplicę publiczną służącą jako kościół parafialny. Obecnie trwa budowa nowego kościoła, plebanii i zaplecza gospodarczego.

Wspólnota współpracowników Salezjańskich została utworzona w 1975 r. .

Wspólnota byłych wychowanków Salezjańskich istnieje od 1948 r.

Tagi