Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Częstochowa

proboszcz
ks. Andrzej Król
Adres: 

ul. Kościelna 53/63
42-200 Częstochowa

Telefon: 
34 365 85 16
Email: 
parafia@nspj.czest.pl
www:
Data przybycia: 
1 Stycznia 1939 r.
Data erygowania: 
6 Marca 1957 r.
Historia i teraźniejszość: 

Początki salezjańskiej placówki w Częstochowie na Stradomiu wiążą się z darowiznami księży: Pilca, Rusina i Waśkiewicza. W maju 1939 r. rozpoczęto budowę z tzw. "muru pruskiego", kaplicy w formie dużego baraku. Ks. bp T. Kubina, ordynariusz Częstochowski, pismem z dnia 21.09.1939 roku utworzył przy tej kaplicy ekspozyturę, w skład której weszły: dzielnica Stradom z parafii św. Rodziny i dzielnica Zacisze z parafii św. Barbary. Ekspozyturę tę powierzył w administrację salezjanom.

W latach 1948-60 wzniesiono plebanię i rozbudowano kaplicę, a "mur pruski" został omurowany i wytynkowany. Na skutek tego powstał dość duży kościół. W dniu 6.03.1957 r. Ks. bp Zdzisław Goliński podniósł dotychczasową ekspozyturę do statusu pełnoprawnej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Dom zakonny pw. Najświętszego Serca Jezusowego erygowano 30.11.1956 r.

Tagi