Przejdź do treści

Czytelnia

Stefan Sándor (1914-1953)

Czytając „Biuletyn Salezjański”, natknął się na opis ks. Bosko. Zainspirowany jego postacią, przedstawił kierownikowi duchowemu pragnienie wstąpienia do Zgromadzenia Salezjańskiego.

Podziwiany przez przyjaciół

Stefan Sandor urodził się 26 listopada 1914 r. w Szolnok na Węgrzech. Był najstarszym z trzech synów Stefana i Marii Fekete. Ojciec pracował na kolei, zaś matka zajmowała się domem. Rodzice wychowywali synów w duchu głębokiej wiary katolickiej. Stefan ukończył studia na miejscowym uniwersytecie, zdobywając dyplom z metalurgii. Jako dziecko był podziwiany przez kolegów, zawsze radosny, zdyscyplinowany i serdeczny. Często przebywał w towarzystwie rówieśników. Był ich przywódcą, zupełnie jak niegdyś młody Janek Bosko dla chłopaków w Chieri. Pomagał młodszym braciom w nauce i modlitwie. Podczas bierzmowania przyjął imię Piotr, przyrzekając naśladować przykład św. Piotra.

Poznał księdza Bosko w „Biuletynie Salezjańskim”

Codziennie służył do Mszy Świętej i przyjmował Komunię Świętą w kościele franciszkańskim. Czytając „Biuletyn Salezjański”, natknął się na opis ks. Bosko. Zainspirowany jego postacią, przedstawił kierownikowi duchowemu pragnienie wstąpienia do Zgromadzenia Salezjańskiego. W rozmowie z rodzicami napotkał sprzeciw z ich strony. Chcieli, aby zrezygnował z tego pomysłu, jednak Stefan zdołał ich przekonać, że jest to jego życiowe powołanie. W 1936 roku został przyjęty do Clarisseum, gdzie przez kolejne dwa lata odbywał aspirantat. Tam też, w drukarni „Don Bosco”, odbył kurs drukarski. Następnie rozpoczął nowicjat, który musiał przerwać ze względu na obowiązek podjęcia służby wojskowej.

Wzór nauczyciela

W roku 1939 ponownie rozpoczął nowicjat, po czym 8 września 1940 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Ponownie został skierowany do Clasisseum i natychmiast rozpoczął uczyć przedmiotów zawodowych. Był asystentem w oratorium, odznaczając się wielką kompetencją i entuzjazmem. Rozwinął lokalną grupę Młodych Pracowników Katolickich, która stała się najlepszą grupą w okręgu. Na wzór ks. Bosko, Stefano stał się wzorem nauczyciela. W roku 1942 dostał powołanie do walki na froncie, na którym zdobył srebrny medal za okazane męstwo. W wojskowych okopach stworzył coś na wzór oratorium i dodawał młodym żołnierzom odwagi na wzór salezjański.

Mistrz drukarstwa, koadiutor

Pod koniec drugiej wojny światowej zajął się odbudową moralną i materialną społeczeństwa, zwłaszcza ubogiej młodzieży, którą gromadził wokół siebie, ucząc ich zawodu. 24 lipca 1946 roku złożył śluby wieczyste jako brat zakonny – koadiutor. W roku 1948 zdobył tytuł mistrza drukarstwa. Uczniowie Stefana byli zatrudniani w najlepszych drukarniach nie tylko miasta, ale i całego kraju.

Męczeństwo

Rozpoczął się czas prześladowań szkół katolickich i Stefan musiał zakończyć nauczanie drukarstwa. Pod fałszywym nazwiskiem podjął pracę w drukarni państwowej, a zamieszkał – w ukryciu – w domu salezjańskim. W lipcu 1952 roku został aresztowany. Wyszedł rano do pracy i współbracia salezjanie nigdy więcej go nie zobaczyli. Został zamordowany w 1953 r.

Źródło

sdb.org


Udostepnij