Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Dom Generalny

List Matki Reungoat do Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza Villanueva i wszystkich Salezjanów na świecie

Drogi Księże Generale, Drodzy Salezjanie, na zakończenie Roku Kapłańskiego, kierując się nakazem serca, chcemy objąć myślą tych, którzy w Rodzinie Salezjańskiej są dla nas Ojcami, Braćmi, Towarzyszami duchowymi, a przede wszystkim Kapłanami według serca Chrystusa i stylu Ks. Bosko. Osobami, z którymi dzielimy charyzmat, który pozwala nam rozpoznać się w Kościele jako Salezjanie i Salezjanki, Córki Maryi Wspomożycielki, pierwsze grupy osób konsekrowanych, które Ks. Bosko założył.

List Księdza Generała po wizycie na Haiti

"Zobaczyłem. Usłyszałem. Zrozumiałem. Zstąpiłem... Idź, wyprowadź mój lud" (Wj 3,7-8) Drodzy współbracia, członkowie Rodziny Salezjańskiej, przyjaciele Księdza Bosko: Pragnę rozpocząć tę wiadomość odnośnie mojej wizyty na Haiti dedykacją, którą współbracia z tamtej Wizytatorii napisali i podpisali w książce "Haiti, portret o pewnym kraju", którą wręczyli mi w chwili mojego pożegnania. Uważam ją, nie jako pochwałę dla mnie, ale szczery wyraz ich doświadczenia i ich uczuć i, jednocześnie, wdzięczności tym, którzy ukazali oblicze Opatrzności i dali im poczuć serdeczną bliskość, solidarność Boga:

Trudne czasy dla wiary

Ksiądz Bosko żył w czasach, w których wiara poddawana była trudnej próbie postępującej rewolucji liberalnej, a Kościół czuł się powołany do nieustępliwej obrony integralności doktrynalnej i niezależności swojej władzy politycznej.

Pośrednik jak Mojżesz

Salezjanie, chcąc uchwycić istotę życia duchowego księdza Bosko, wybrali wyrażenie z Listu do Hebrajczyków, w którym autor opisuje opór Mojżesza wobec władzy faraona - "Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział Niewidzialnego". W ten sposób doświadczenie Boga przeżywane przez Mojżesza - wzór pośrednika Zbawienia w Starym Testamencie - staje się wzorem i proroctwem wiary księdza Bosko.

Strony

Subscribe to RSS - Dom Generalny