Tu żyją lwy

Na obszarze 750 tys. km kwadratowych w znacznej części pustynnym, oprócz wąskiego pasa wybrzeża żyje niewiele ponad 5 milionów mieszkańców, z których połowa nie ma 15 lat. Jedynym kapłanem katolickim przebywającym na stałe w Libii jest salezjanin z Polski, ks. Tadeusz Kierbiedź.

Czytaj więcej

Na skrzydłach sztuki

W Oświęcimiu ktoś nuci ich piosenkę, w Lublinie wspomina obejrzane przedstawienie, w Ostródzie dzieli się doświadczeniem przeżytych rekolekcji, a w Białymstoku właśnie zakończono wspólną modlitwę... Saruel na stałe został wpisany w salezjańską mapę Polski. Dobra Nowina niesiona na skrzydłach sztuki dociera do wielu zakątków, nawet tam, gdzie niewielu potrafi rozszyfrować skrót Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego.

Czytaj więcej

Pośrednik jak Mojżesz

Salezjanie, chcąc uchwycić istotę życia duchowego księdza Bosko, wybrali wyrażenie z Listu do Hebrajczyków, w którym autor opisuje opór Mojżesza wobec władzy faraona - "Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział Niewidzialnego". W ten sposób doświadczenie Boga przeżywane przez Mojżesza - wzór pośrednika Zbawienia w Starym Testamencie - staje się wzorem i proroctwem wiary księdza Bosko.

Czytaj więcej

Dwa serca

Nie czuję się rozerwana, czuję, że kiedy mam dwa serca, mam więcej sił! Czuję, że ta część, która została w Polsce, pracuje równie mocno, jak ta tutaj! Dziękuję Wam - moje pierwsze serce!

Czytaj więcej

Spróbować siedemdziesiąty siódmy raz

Niby wiem, że dzieciom trzeba pozwolić wykazać się inicjatywą, że nie trzeba ich we wszystkim wyręczać, a jednak trudno zapanować nad sobą. A przecież zachwyty i wyrazy uznania nad ich twórczością nie wystarczą, jeśli na każdym kroku są kontrolowane i poprawiane, a chęć poznawania świata można skutecznie stłamsić nakazami pożądanych przez nas zachowań.

Czytaj więcej

Kilka reguł na temat reguł

Nie można mówić o wychowywaniu, bez wpojenia dziecku przekonania, że ma ono obowiązki wobec rodziny. Taką świadomość może w sobie wykształcić jedynie dzięki przykładowi rodziców i domowemu klimatowi. Trzeba mu jednak pomóc regułami, które tworzą jakby rusztowanie ku dalszemu wzrostowi. Są one przypomnieniem i obecnością rodziców, gdy ci są fizycznie daleko. Dzieci muszą je poznawać od pierwszego roku życia.

Czytaj więcej