Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Czytelnia

Tu żyją lwy

Na obszarze 750 tys. km kwadratowych w znacznej części pustynnym, oprócz wąskiego pasa wybrzeża żyje niewiele ponad 5 milionów mieszkańców, z których połowa nie ma 15 lat. Jedynym kapłanem katolickim przebywającym na stałe w Libii jest salezjanin z Polski, ks. Tadeusz Kierbiedź.

Trudne czasy dla wiary

Ksiądz Bosko żył w czasach, w których wiara poddawana była trudnej próbie postępującej rewolucji liberalnej, a Kościół czuł się powołany do nieustępliwej obrony integralności doktrynalnej i niezależności swojej władzy politycznej.

Na skrzydłach sztuki

W Oświęcimiu ktoś nuci ich piosenkę, w Lublinie wspomina obejrzane przedstawienie, w Ostródzie dzieli się doświadczeniem przeżytych rekolekcji, a w Białymstoku właśnie zakończono wspólną modlitwę... Saruel na stałe został wpisany w salezjańską mapę Polski. Dobra Nowina niesiona na skrzydłach sztuki dociera do wielu zakątków, nawet tam, gdzie niewielu potrafi rozszyfrować skrót Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego.

Pośrednik jak Mojżesz

Salezjanie, chcąc uchwycić istotę życia duchowego księdza Bosko, wybrali wyrażenie z Listu do Hebrajczyków, w którym autor opisuje opór Mojżesza wobec władzy faraona - "Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział Niewidzialnego". W ten sposób doświadczenie Boga przeżywane przez Mojżesza - wzór pośrednika Zbawienia w Starym Testamencie - staje się wzorem i proroctwem wiary księdza Bosko.

Dwa serca

Nie czuję się rozerwana, czuję, że kiedy mam dwa serca, mam więcej sił! Czuję, że ta część, która została w Polsce, pracuje równie mocno, jak ta tutaj! Dziękuję Wam - moje pierwsze serce!

Kilka reguł na temat reguł

Nie można mówić o wychowywaniu, bez wpojenia dziecku przekonania, że ma ono obowiązki wobec rodziny. Taką świadomość może w sobie wykształcić jedynie dzięki przykładowi rodziców i domowemu klimatowi. Trzeba mu jednak pomóc regułami, które tworzą jakby rusztowanie ku dalszemu wzrostowi. Są one przypomnieniem i obecnością rodziców, gdy ci są fizycznie daleko. Dzieci muszą je poznawać od pierwszego roku życia.

Strony

Subscribe to RSS - Czytelnia