Wspólnota św. Barbary - Łódź

ul. Wodna 36 90-046 Łódź

Przemysłowiec E. Geyer w Łodzi wybudował przy ul. Wodnej szkołę rzemieślniczą i przekazał ją Towarzystwu Dobroczynnemu, które z kolei oddało ją Towarzystwu Rzemieślniczemu Resursa. Dzięki staraniom Biskupa Tymienieckiego szkołę tę przejęli salezjanie w 1922 r.

więcej