Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Początki elenka i nekrologu

10 grudnia 1869 r.

Na zebraniu wszystkich członków Towarzystwa Salezjańskiego, celem wyboru ponownego Kapituły Wyższej, ks. Bosko proponuje, żeby publikować co roku elenco lub listę kompletną nazwisk wszystkich salezjanów. Projektuje również plan przyszłego "nekrologu". Pierwsze "elenco" wyjdzie w styczniu 1870 r., a "nekrolog" w styczniu 1875.

Tagi