Przejdź do treści

Kalendarium

20 września


1845

Ks. Bosko opuścił schronisko, by spędzić kilka dni w Becchi. Jest chory. Niektórzy podejrzewają go również o brak równowagi umysłowej - nawet ks. Borel. Ks. Bosko pisał z Becchi do ks. Borela: "Moje zajęcia obecnie są takie: jem, śpiewam, śmieję się, biegam, kręcę się w koło itd.".


1884

Ks. Bosko ma sen, że jest na audiencji u Leona XIII. Ojciec święty udziela mu wiele wskazówek i rad co do przyjmowania członków do Towarzystwa. Tej samej nocy przyszedł z Rzymu list do kardynała Alimonda, arcybiskupa Turynu, w którym Ojciec Święty wyraził pragnienie, aby mianować wikariusza z prawem następstwa po ks. Bosko.