Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży - Kraków

Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży - Kraków
dyrektor
ks. Wojciech Krawczyk
Adres: 

ul. Tyniecka 39
30-323 Kraków

Telefon: 
12 267 67 66
Fax: 
12 266 34 71
Email: 
wdm@sdb.krakow.pl
www:
Historia i teraźniejszość: 

Wspólnotę WDM-u tworzą salezjanie, pracujący na polu duszpasterstwa młodzieżowego oraz animacji powołaniowej i misyjnej. Prowadzą oni formację animatorów, wychowawców, samorządów szkolnych, wolontariuszy oraz organizują różnego rodzaju spotkania młodzieży z wszystkich placówek salezjańskich w inspektorii, a wśród nich odbywające się już od 1991 roku Święto Młodości – Savionalia.

Ciekawą inicjatywą było powołanie w 2004 roku Ośrodka Pomocy Absolwentom, który miał służyć pomocą w znalezieniu pracy bezrobotnej młodzieży.

W 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało przy WDM Salezjańskie Centrum Edukacyjne, w ramach którego organizowane są kursy, szkolenia i programy edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców. Dom przy ul. Tynieckiej 39 mieści też Schronisko Młodzieżowe, z którego korzystają głównie zorganizowane grupy młodzieży organizujące swoje rekolekcje, wycieczki szkolne bądź turnusy wakacyjne.

Ważną częścią pracy salezjanów w WDM-ie jest animacja powołaniowa. Dni skupienia, rekolekcje, spotkania formacyjne dla młodzieży, niedziele powołaniowe to tylko część organizowanych inicjatyw.

Od sierpnia 2005 roku działalność WDM-u wzbogaciła się o aspekt misyjny wraz z dołączeniem do wspólnoty Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu.

Oprócz szeroko pojętej pracy dla i z młodzieżą, Salezjanie z WDM-u obejmują też opieką duszpasterską dom pomocy społecznej w podkrakowskich Więckowicach.

Sektory działalności:
 • Animacja Duszpasterstwa Młodzieżowego w Inspektorii Krakowskiej

 • Animacja Misyjna w Inspektorii Krakowskiej

 • Animacja Powołaniowa w Inspektorii Krakowskiej

 • Organ prowadzący dla Salezjańskiego Centrum Edukacyjnego

 • Schronisko Młodzieżowe

 • Siedziba Krajowego Centrum Duszpasterstwa Młodzieży

 • Siedziba Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”

Ważniejsze inicjatywy:
 • Inspektorialne Świeto Młodości – Savionalia prowadzone od 1991 roku jako spotkanie MGS z naszej inspektorii – prace organizacyjne i programowe koordynowane są przez nasze Centrum,

 • Konsultant Funduszy Europejskich – z inicjatywy Centrum WDM w czerwcu, lipcu i grudniu 2003 r. obyły się szkolenia Konsultantów Funduszy Europejskich prowadzone przez Instytut Biznesu z Kalisza,

 • Ośrodek Pomocy Absolwentom – od października 2004 do czerwca 2005 realizowaliśmy program pomocy dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych,

 • Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”- oficjalnie zarejestrowany w 1999 roku, od sierpnia 2005 ma swoją siedzibę przy ul. Tynieckiej 39.

Tagi