Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Lubin

Budynek kościoła (fot. www.lubinnspj.salezjanie.pl)
proboszcz
ks. Ludwik Graf
Adres: 

ul. Bolesława Prusa 4
59-300 Lubin

Telefon: 
76 844 14 60
Email: 
lubinnspj@salezjanie.pl
www:
Data przybycia: 
31 sierpnia 1949 r.
Historia i teraźniejszość: 

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa został zbudowany przez katolików w latach 1900 - 1906, w stylu neogotyckim. Świątynia została wzniesiona mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie znajdowała się XV wieczna kaplica św. Mikołaja wybudowana przez cech lubińskich szewców. Wówczas teren ten znajdował się poza murami ówczesnego miasta. Kościół został poświęcony 17 grudnia 1908 roku, przez biskupa wrocławskiego, Henryka Marxa.

W czasie działań wojennych w 1945 roku został częściowo zniszczony. Po opuszczeniu Lubina przez ludność niemiecką, kościół stał się miejscem kultu dla ludności polskiej, wysiedlanej z terenów wschodnich państwa sowieckiego. W 1945 roku parafia obsługiwała ludność miasta i 24 okolicznych wiosek.

Salezjanie duszpasterzują w Lubinie od września 1949 r. W roku 1972 z parafii Najśw. Serca Jezusa została wydzielona nowa parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej i powierzona salezjanom. W ostatnich latach z parafii M. B. Częstochowskiej wyodrębniono parafię diecezjalną pw. św. Maksymiliana Kolbe w dzielnicy Przylesie, a z parafii Najśw. Serca Jezusa i M.B. Częstochowskiej utworzono czwartą parafię w Lubinie obejmującą Stary Lubin i osiedla Polne oraz Ustronie i powierzono również salezjanom.

Pod koniec lat siedemdziesiątych, z powodu braku miejsca rozpoczęto rozbudowę budowę nowej plebani oraz sal katechetycznych. Początkowo miał do być obiekt, w którym miała odbywać się katecheza i zajęcia młodzieżowe dla młodzieży z dwóch parafii. Po powrocie katechezy do szkół, w budynku katechetycznym utworzono Liceum Salezjańskie oraz bursę dla młodzieży męskiej.

Tagi