Relikwie i tkaniny z Lądu na Zamku Królewskim w Warszawie

  • 3 lipca 2014 r.
Opis do obrazka znajduje się na dole tekstu po lewej. (fot. wsdts.pl)

Po zakończeniu pilotażowych badań i konserwacji czterech relikwii głów Towarzyszek św. Urszuli – cząstki kolekcji 55 relikwii głów Kolońskich Męczenniczek przechowywanych w Lądzie, relikwie, dekorujące je tkaniny i przedmioty znalezione przy relikwiach zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej

Ląd: „Formacja Formatorów”

  • 28 czerwca 2014 r.

Od kilku lat inspektorie salezjańskie organizują spotkanie formacyjna dla formatorów. Kolejna edycja "Formacji Formatorów" odbyła się w Lądzie nad Wartą w dniach 23-26 czerwca.

Czytaj więcej

Ląd: W trosce o dobro młodych

  • 23 czerwca 2014 r.
(fot. wsdts.pl)

I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne to inicjatywa skierowana do wszystkich, którym bliskie jest wychowanie młodego pokolenia. 21 czerwca w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru znaleźli się więc wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, księża, naukowcy, a także studenci. Liczną grupę stanowili salezjanie.

Czytaj więcej

Ląd: Kapłańskie jubileusze 2014

  • 11 czerwca 2014 r.
(fot. wsdts.pl)

W poniedziałek 9 czerwca 2014r. w Lądzie nad Wartą odbyła się uroczystość jubileuszy 25 i 50-lecia święceń kapłańskich współbraci salezjanów. Przyjechali do nas z inspektorii pilskiej oraz warszawskiej. Dla czcigodnych jubilatów był to powrót do początków swojego powołania, do samego źródła, z którego wyszli. Niektórzy z nich zobaczyli Ląd po raz pierwszy od chwili święceń.

Czytaj więcej

Ląd: Ogólnopolskie prymicje 2014

  • 5 czerwca 2014 r.
(fot. wsdts.pl)

Trzech z nowo wyświęconych kapłanów odbyło w Lądzie swoje studia filozoficzne, była to dla nich możliwość powrotu do źródeł, miejsca gdzie stawiali swoje pierwsze kroki jako salezjanie. Po Eucharystii neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego. Była też okazja do braterskich spotkań i dzielenia się wspomnieniami z drogi do kapłaństwa, co jest cennym doświadczeniem dla młodszych kolegów. Życzymy im wielu łask Bożych, wytrwałości w codziennym posługiwaniu, a Maryja Wspomożycielka niech wyprasza im potrzebne łaski, aby byli żywymi świadkami Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej

Nowa strona internetowa Lądu

  • 22 marca 2014 r.

17 marca br. została zainicjowana w Internecie nowa strona internetowa Lądu - zabytku wpisanego na listę Pomników Historii Rzeczypospolitej, funkcjonująca na znanym adresie www.lad.pl.

Czytaj więcej

Ląd nad Wartą: Warsztaty o agresji

  • 5 stycznia 2014 r.
(fot. wsdts.pl)

Salezjanie są dla młodzieży. Każdej. Nie tylko tej, która wymaga dyskretnego przewodnictwa i podpowiedzi, ale także dla tej, która w swoim życiu wiele przeszła, a skutki tego musi ponosić cały czas. Aby pracować z młodzieżą należy się rozwijać. Wciąż się uczyć, dokształcać, zbierać doświadczenie, obserwować. Dla salezjanów z Lądu początek każdego roku wiąże się nie tylko z uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki i chwilami odpoczynku. To czas zdobywania wiedzy podczas kursu pedagogicznego.

Czytaj więcej

Ląd: Weekend z ks. Bosko i z Franciszkiem Besucco

  • 9 grudnia 2013 r.
(fot. www.wsdts.pl)

Franciszek wzrastał w cieniu wysokich gór, pomiędzy śniegiem a słońcem. W środowisku ciepła rodziny chrześcijańskiej i bardzo biednej. Proboszcz „zaadoptował go”, ofiarowując mu chleb, odzienie i miłość Boga. Uczył go, umożliwiając naukę od trzeciej klasy szkoły podstawowej do klasy piątej, koniecznej, by podjąć dalszą naukę.

Czytaj więcej