Dobroć jako sedno metody wychowawczej

  • 8 listopada 2019 r.

Najtrudniejszym elementem systemu wychowawczego księdza Bosko jest amorevolezza. To włoskie słowo używane przez założyciela salezjanów trudno wyrazić jednym słowem w języku polskim.

Czytaj więcej

Warszawa: obrona księdza Dariusza Skowrona

  • 22 maja 2019 r.

17 maja 2019 roku nasz współbrat ks. Dariusz Skowron "rozpoczął kończenie swoich studiów", jak stwierdził dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Witold Zalewski.

Czytaj więcej