Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Wspólnota św. Jana Bosko - Ostróda

Salezjanie w Ostródzie (fot. panoramio.com)
dyrektor
ks. Robert Bednarski
Adres: 

ul. św. Dominika Savio 1
14-100 Ostróda

Telefon: 
89 646 28 40
Fax: 
89 647 06 07
Email: 
ostroda@salezjanie.pl
www:
Data przybycia: 
1 Stycznia 1981 r.
Data erygowania: 
3 czerwca 1981 r.
Historia i teraźniejszość: 

Nieznana jest data powstania pierwszego kościoła w miejscu zburzonej w czasie powstań pruskich przeciw krzyżakom kaplicy misyjnej cystersów, na wyspie, którą tworzyły ramiona Drwęcy.

W czasach krzyżackich istnieje kościół z czerwonej cegły w stylu wczesnogotyckim. Nazwany był "polskim kościołem", bo odprawiano w nim nabożeństwa także w języku polskim aż do roku 1525. Nie ma żadnego przekazu, pod jakim wezwaniem erygowana była parafia. W głównym ołtarzu widniał obraz Matki Bożej na tle Jerozolimy, a pod nim wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Tradycyjnie obchodzono bardzo uroczyście dzień św. Mikołaja.

Kościół w ciągu wieków był wielokrotnie niszczony, przebudowywany i rozbudowywany.

Od roku 1525, tj. od momentu sekularyzacji Prus, zabroniono nabożeństw w języku polskim. W 1536 r. książę Albrecht mianuje się patronem kościoła i zabrania nabożeństw katolickich. Świątynię dostosowano do kultu ewangelickiego. Także zewnętrznie zniszczono wówczas wiele istotnych elementów stylu i architektury gotyckiego kościoła.

W 1788 r. drugi groźny pożar miasta, spowodowany wybuchem prochu na zamku, strawił także świątynię. Odbudowa trwała aż do początków XIX stulecia. W trakcie tej przebudowy dokonano zasadniczych zmian w samej sylwetce kościoła, jak i w jego wystroju. Powstał wówczas budynek w stylu klasycystycznym, który zachował się do czasów obecnych. Jedynie więźbę pozostawiono niezmienioną. W czasie przemarszu wojsk napoleońskich kościół służył jako magazyn dla wojska.

W latach 1835-1848 działał w ostródzkim kościele Gustaw Gizewiusz, pastor protestancki, znany obrońca języka polskiego na Mazurach.

W roku 1945 kościół i przylegające dzielnice zostały spalone. W 1956 r. władze wojewódzkie przekazały Kurii Warmińskiej w Olsztynie ruiny zabytkowego kościoła. Przez parę tylko miesięcy w jego ruinach odprawiały się nabożeństwa. Potem nastąpiła dalsza dewastacja aż do roku 1981.

8 maja 1980 r. ponowną decyzją władz państwowych zezwolono kościołowi na odbudowę zabytkowego obiektu. Żmudna praca nad odbudową i wystrojem wnętrza kościoła trwa nadal. Salezjanie, jako wikariusze przy parafii diecezjalnej, pracują w Ostródzie od 1954 r.

3 czerwca 1981 r. został erygowany salezjański dom zakonny pw. św. Jana Bosko, a 25.09.1981 r. została erygowana nowa parafia pw. św. Dominika Savio przy odbudowującym się kościele. 8.01.1983 r. parafia została na stałe przekazana salezjanom.

Tagi