Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych - Oświęcim

Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych - Oświęcim (fot. www.panoramio.com)
proboszcz
ks. Marek Głuch
Adres: 

ul. Jagiełły 10
32-600 Oświęcim

Telefon: 
33 842 29 19
Email: 
parafia@sanktuarium-oswiecim.pl
www:
Data erygowania: 
1 Stycznia 1952 r.
Historia i teraźniejszość: 

Zakład Salezjański im. księdza Bosko w Oświęcimiu, to kolebka Zgromadzenia Salezjańskiego w Polsce. To tutaj na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Knycza 15 sierpnia 1898 r. przybyli pierwsi salezjanie, przejmując ruiny podominikańskiego klasztoru.

Salezjanie przybywszy z Włoch, w krótkim czasie wybudowali szkołę z internatem i podnieśli z ruin dawny kościół pw. św. Krzyża, obecnie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Architektura kościoła z odnowionym w ubiegłym roku dachem oraz gmach szkoły górują nad miastem, stając się wizytówką Oświęcimia.

Równolegle do pracy z młodzieżą w szkole rozwija się praca duszpasterska w erygowanej w 1952 r. parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, która będąc równocześnie sanktuarium maryjnym gromadzi wiernych przed obrazem Wspomożycielki, który jest wierną kopią turyńskiej madonny księdza Bosko. W liczącej ponad 6 tysięcy wiernych parafii, gromadzą się ministranci, lektorzy, oaza rodzin, członkowie koła misyjnego i charytatywnego, róże różańcowe, chór Byłych Wychowanków Salezjańskich „Auxilium” oraz młodzież uczęszczająca do oratorium.

ks. Adam Paszek SDB
www.donbosco.salezjanie.pl
Tagi