Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Wspólnota św. Józefa - Przemyśl

Salezjanie w Przemyślu
dyrektor
ks. Stanisław Mierzwa
Adres: 

ul. św. Jana Nepomucena 3
37-700 Przemyśl

Telefon: 
16 670 58 04
Fax: 
16 670 25 25 wewn. 11
Email: 
przemysl@sdb.krakow.pl
www:
Data przybycia: 
1 Stycznia 1907 r.
Data erygowania: 
26 lipca 1907 r.
Historia i teraźniejszość: 

Ks. bp Sebastian Pelczar, ordynariusz przemyski, i ks. kanonik Klementowski w maju 1907 r. zakupili posesję przy ul. św. Jana 15, w dzielnicy Zasanie i aktem notarialnym przekazali ją na własność Towarzystwu Salezjańskiemu.

W latach 1909-11 wzniesiono dwupiętrowy zakład, a w 1912 r. rozpoczęto budowę kościoła wg projektu architekta Mariusza Ceradiniego, profesora akademii w Turynie, w charakterystycznym dla naszych ziem tzw. gotyku nadwiślańskim (neogotyk).

W maju 1915 r. po usunięciu zniszczeń wojennych pierwszej wojny światowej, kontynuowano pracę z młodzieżą w zakładzie i otwarto internat dla sierot wojennych. W celu przygotowania ich do pracy zarobkowej założono szkołę Rzemieślniczą z działami: krawieckim i szewskim. W roku 1916 zostaje otwarta szkoła Organistowska, której pierwszym kierownikiem jest ks. Antoni Hlond (Chlondowski).

Po drugiej wojnie światowej w zakładzie otwarto sierociniec, który przetrwał do roku 1949, następnie wznowiono szkołę Organistowską, ta zaś istniała do roku 1963.

Nowy kościół był poświęcony 18.11.1923 r. Aktu tego dokonał bp S. Pelczar i równocześnie ogłosił erygowanie parafii pw. św. Józefa, którą powierzył salezjanom. Dom zakonny erygowano znacznie wcześniej, bo 26.07.1907 r. Dnia 6.11.1927 r. ks. bp Anatol Nowak konsekrował ołtarz i kościół św. Józefa na Zasaniu. Obecnie po podziałach, warto tu zaznaczyć, że z parafii św. Józefa powstało 7 wspólnot parafialnych.

Tagi