Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Salezjańskie Gimnazjum - Sokołów Podlaski

Salezjańskie Gimnazjum - Sokołów Podlaski
dyrektor
ks. Dariusz Matuszyński
Adres: 

ul. Księdza Bosko 1
08-300 Sokołów Podlaski

Telefon: 
25 787 76 10
Fax: 
25 787 79 84
Email: 
gimnazjum@sdb.pl
www:
Historia i teraźniejszość: 

Początki naszej szkoły datuje się na rok 1915, kiedy to zostało zorganizowane przez ks. A. Mazurkiewicza progimnazjum, które do 1919 roku prowadzone było przez Sejmik Powiatowy Sokołowski. W 1925 roku progimnazjum zostało powierzone salezjanom i zaczęło funkcjonować jako Gimnazjum Humanistyczne im. H. Sienkiewicza. Podjęło ono dzieło wychowania podlaskiej młodzieży w duchu salezjańskim: na "uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan".

Salezjanie dokończyli budowę gmachu szkolnego oraz wybudowali szkolny kościół. Koedukacyjne gimnazjum miało prawa państwowe i obsługiwało całą okolicę. Z czasem zamieniono je w męskie gimnazjum, a dla dziewcząt wybudowano osobny gmach, powierzając jego prowadzenie siostrom salezjankom.

Dzięki takim inicjatywom jak wystawianie sztuk teatralnych, organizowanie koncertów muzycznych przygotowanych przez chór i orkiestrę szkolną, a także przez fakt czynnego uczestnictwa w życiu miasta (pomoc w organizowaniu obchodów świąt i uroczystości państwowych i religijnych) gimnazjum w krótkim czasie zdobyło uznanie wśród miejscowego społeczeństwa. W czasie okupacji hitlerowskiej naukę prowadzono w formie tajnych kompletów.

W roku 1944 wznowiło swą działalność Salezjańskie Gimnazjum i Licem Humanistyczne. Niestety w roku 1948, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, władze państwowe bezprawnie odebrały budynek szkolny, przeznaczając go na szkołę podstawową (obecny gmach Szkoły Podstawowej Nr 1).

Dopiero pod koniec 1992 roku władze Sokołowa Podlaskiego postanowiły ponownie wystąpić z prośbą do Zgromadzenia Salezjańskiego, aby podjęło ono na nowo działalność oświatowo-wychowawczą na terenie Sokołowa. Odpowiedzią na przedstawioną propozycję było otwarcie 1 września 1993 roku Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza.

Tagi