Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła - Środa Śląska

Kościół św. Andrzeja w Środzie Śląskiej (fot. www.panoramio.com)
proboszcz
ks. Wiesław Pindel
Adres: 

ul. Kolejowa 2
55-300 Środa Śląska

Telefon: 
71 317 34 97
Email: 
srodasl@salezjanie.pl
Data przybycia: 
1 Stycznia 1950 r.
Historia i teraźniejszość: 

Środa Śląska występuje po raz pierwszy jako miasto w 1250 r. Samorząd średzki był od 1223 r. wzorem dla innych osad polskich. Miasto zniszczone i wyludnione w czasie wojny 30-letniej ożywiło się z końcem XVII w. Podczas II wojny światowej Środa Śląska w połowie była zniszczona.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1233 r., a budowę murowanego korpusu świątyni rozpoczęto w 1248 r. W latach 1380-88 budowniczy Szymon wzniósł nowe prezbiterium. W 1623 r. uległ zniszczeniu dach i sklepienia kościoła, które odrestaurowano w 1645 r. W 1670 r. nastąpiła gruntowna przebudowa kościoła. Obecnie przedstawia się on jako budowla orientowana, murowana z cegły, założona na planie prostokąta, z wydzielonym prezbiterium zakończonym poligonalnie. Trzyprzęsłowe prezbiterium nakrywa sklepienie sieciowe, a trzynawowy korpus posiada w nawie głównej sklepienie kolebkowe, natomiast w bocznych krzyżowe.

Na uwagę zasługuje ołtarz główny z 1716 r., wyposażenie zakrystii z 1513 r., barokowa ambona z 1677 r., gotycka rzeźba Madonny z XVI w. oraz barokowa figura św. Jana Nepomucena. Czworoboczna dzwonnica służyła dawniej jako baszta obronna. W latach 1958-59 uzupełniono tynki wewnętrzne oraz odmalowano wnętrze, w 1970 r. wzmocniono fundamenty i przełożono pokrycie dachowe, w 1972 r. zainstalowano do dzwonów napęd elektryczny, a w 1976 r. wymieniono instalację elektryczną. W 1985 r. ukończono budowę domu Salezjańskiego. Salezjanie objęli duszpasterstwo w Środzie Śląskiej w 1950 r.

Kościół pomocniczy:

ŚRODA ŚLĄSKA - kościół pw. Podwyższenia krzyża św., pofranciszkański, wzniesiony w 1310 r. w stylu gotyckim, restaurowany w 1595 i 1675 r. Orientowany, murowany z cegły, trzynawowy, halowy o czterech przęsłach. W nawie głównej sklepienie kolebkowe, w bocznych krzyżowe. Na uwagę zasługują gotyckie rzeźby z grupy Ukrzyżowania (konsekrowane w 1969 r.), barokowa Pieta, renesansowe płyty kamienne z inskrypcjami oraz kamienny portal w wejściu głównym. W latach 1812-1945 był w rękach protestantów. W 1974 r. przeprowadzono gruntowny remont świątyni.

Kościół filialny:

ŚRODA ŚLĄSKA, ul. Legnicka - kościół pw. NM Panny. częściowo zniszczony, stanowi interesujący zabytek architektury romańskiej, wzniesiony przypuszczalnie ok. 1220 roku. W czasie renowacji w 1699 r. dokonanej w stylu barokowym zamurowano stary portal, 8 nisz modlitewnych, okna itp. Odkrycia reliktów romańskich dokonano w 1961 r. W latach siedemdziesiątych kościół odrestaurowano i uporządkowano otoczenie wokół kościoła.

Tagi