Prezentacja roku obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko w czasie konferencji prasowej

  • 7 lutego 2014 r.
(fot. ANS)

“To nie jest nostalgiczne spojrzenie w przeszłość, ani jakieś wydarzenie lokalne, ale możliwość odnowienia zaangażowania mającego na celu dotarcie do ludzi młodych i towarzyszenie im w ich wyzwaniach”. Tymi słowami ks. Pascual Chávez, Przełożony Generalny Salezjanów, wprowadził dziennikarzy obecnych na międzynarodowej konferencji prasowej w znaczenie obchodów Roku Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko (1815-2015), który się rozpocznie 16 sierpnia 2014 roku.

Czytaj więcej

Dwusetlecie: plakat i logo trzeciego roku

  • 29 czerwca 2013 r.
Plakat trzeciego roku przygotowań do Jubileuszu 200-lecia urodzin Księdza Bosko.

Także w tym roku, nieco ponad miesiąc od 16 sierpnia, Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej prezentuje i udostępnia plakat na trzeci rok przygotowania do Dwusetlecia urodzin Ks. Bosko. Ten poster, utrzymany w kolorze niebieskim i błękitu, wkrótce dotrze do domów salezjańskich wraz z czerwcowym ANSfoto.

Czytaj więcej

Wielkanoc: głosić Ewangelię radości

  • 31 marca 2013 r.

Obchody Wielkanocy w tym Roku Wiary i w świetle Wiązanki 2013 stanowią silny bodziec, będący wyrazem radości i odnowionego entuzjazmu, który rodzi się ze spotkania z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym.

Czytaj więcej