Wielkanoc: głosić Ewangelię radości

  • 31 marca 2013 r.

Obchody Wielkanocy w tym Roku Wiary i w świetle Wiązanki 2013 stanowią silny bodziec, będący wyrazem radości i odnowionego entuzjazmu, który rodzi się ze spotkania z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym.

Czytaj więcej

Generał Salezjanów u Papieża Franciszka

  • 21 marca 2013 r.
(fot. spm.salezjanie.pl)

21 marca, po południu Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez i jego Wikariusz ks. Adriano Bregolin zostali przyjęci przez Papieża Franciszka na Watykanie; spotkanie to upłynęło w klimacie bardzo rodzinnym. Papież ze spontanicznością przyjął list i gratulacje ze strony ks. Cháveza i ks. Bregolina, okazując swoją gotowość do odwiedzenia Turynu w 2015 r.

Czytaj więcej

Komentarz i wideo do Wiązanki 2013

  • 1 stycznia 2013 r.
(fot. ANS)

Zgodnie z tradycją, Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez dokonał oficjalnej prezentacji Wiązanki 2013, udając się 31 stycznia 2012 r. z wizytą do Domu Generalnego Córek Maryi Wspomożycielki. Jest to tradycja zapoczątkowana w 1849 r. przez samego Księdza Bosko.

Czytaj więcej

Dwusetlecie: kalendarium obchodów, publikacje i pielgrzymki

  • 16 sierpnia 2012 r.

W powiązaniu z datą 16 sierpnia, dniem kolejnej rocznicy urodzin Ks. Bosko, Przełożony Generalny przekazał Inspektorom informacje dotyczące obchodów Dwustulecia (1815-2015): kalendarz obchodów na poziomie światowym, publikacje w toku i pielgrzymki do miejsc związanych z Ks. Bosko.

Czytaj więcej

Dwusetlecie: odliczanie dni do 16 sierpnia

  • 11 sierpnia 2012 r.
Logo drugiego roku przygotowań do Dwustulecia Urodzin Księdza Bosko

16 sierpnia 2012 r. przypada kolejna rocznica urodzin Ks. Bosko i – zgodnie z zaleceniem Przełożonego Generalnego – rozpoczyna się drugi etap przygotowania do jubileuszu Dwustulecia urodzin Ojca i Nauczyciela młodzieży.

Czytaj więcej

Salezjanie wśród Muzułmanów

  • 1 sierpnia 2012 r.
Dni Studium na temat obecności Salezjanów wśród muzułmanów (fot. www.infoans.org)

31 lipca w Domu Generalnym rozpoczęły się Dni Studium, poświęcone obecności Salezjanów wśród muzułmanów. Po odczytaniu słów pozdrowienia Matki Yvonne Reungoat, Przełożonej Generalnej CMW, ksiądz Václav Klement, Radca ds. Misji, nakreślił krótki obraz sytuacji oraz etapy, które poprzedziły to spotkanie.

Czytaj więcej

KG27 - użyteczne materiały

  • 30 lipca 2012 r.
Logo Kapituły Generalnej 27

W odpowiednim dziale strony sdb.org dostępne są nowe materiały służące przygotowaniu do Kapituły Generalnej 27: formularze dla kierowników Kapituł Inspektorialnych; schematyczna prezentacja listu Przełożonego Generalnego (DRG 413); i modlitwa do Księdza Bosko na video, zalecana w ramach przygotowania do obchodów dwustulecia jego urodzin i KG27.

Czytaj więcej

Aby poznać pracę Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży

  • 20 lipca 2012 r.

Jak poczyna sobie Duszpasterstwo Młodzieży w Zgromadzeniu? Co robi to Dykasterium? Jakie kroki podejmuje w ramach różnych sektorów, które go tworzą? Te i inne pytania mogą dzisiaj znaleźć odpowiedź! Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży zainicjowało newsletter dla swoich działaczy i nie tylko.

Czytaj więcej

Dwusetlecie: logo i plakat drugiego roku

  • 14 lipca 2012 r.
Plakat na drugi rok (2012-2013) przygotowań do Jubileuszu Dwustulecia Urodzin Księdza Bosko

Jest gotowy i dostępny plakat na drugi rok przygotowania do obchodów Dwustulecia urodzin Księdza Bosko. W jego opracowaniu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego projektu graficznego, powstałego w “Don Bosco Institute of Communication Arts” (DBICA) w Chennai, uczestniczył także Przełożony Generalny.

Czytaj więcej