Woźniaków: Nowy ubiór, nowy człowiek - obłóczyny w nowicjacie

  • 27 sierpnia 2015 r.

26 sierpnia w Woźniakowie, w dzień poświęcony Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, trzech nowicjuszy (jeden z inspektorii warszawskiej i dwóch z pilskiej) przywdziało strój zakonny. Obrzęd obłóczyn odbył się o godzinie 11.30, podczas uroczystej Liturgii Słowa Bożego w kaplicy nowicjackiej.

Czytaj więcej

Nowenna do Maryi Wspomożycielki z Salezjanami

  • 15 maja 2015 r.

Salezjanie z Lądu zapraszają do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki z okazji Jej uroczystości! Pomocą w modlitwie będzie "obrazkowa nowenna", która codziennie będzie udostępniania na wsdts.pl i www.facebook.com/wsdts.

Czytaj więcej

Kraków: Czwarty zjazd prenowicjuszy

  • 7 maja 2015 r.
(fot. sdb.pl)

Do domu inspektorialnego w Krakowie na IV spotkanie dla kandydatów do zgromadzenia salezjańskiego przybyło 7 prenowicjuszy. Zostali przywitani przez ks. Dariusza Bartochę, inspektora krakowskiego wraz z innymi współbraćmi. Zjazd trwał od 8-10 maja.

Czytaj więcej

Dialogi o wychowaniu po raz trzeci

  • 28 kwietnia 2015 r.
(fot. Krzysztof Trojanowski SDB / losiowka.pl)

Już po raz trzeci, w murach seminarium salezjańskiego w Krakowie zorganizowano sympozjum: „Dialogi o wychowaniu”. Trzecia edycja spotkania, której organizatorem było Salezjańskie Centrum Edukacyjne w Krakowie, dotyczyła wychowania jako relacji w rodzinie i szkole.

Czytaj więcej

II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

  • 27 kwietnia 2015 r.
(fot. wsdts.pl)

„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości” – pod takim tytułem odbyło się 25 kwietnia II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne. Organizatorami sympozjum było lądzkie seminarium oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Patronat objęli: ks. Inspektor Marek Chmielewski, prowincjał Inspektorii Pilskiej salezjanów, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Czytaj więcej

Kraków: Posługa lektoratu w Dzień Wdzięczności

  • 9 marca 2015 r.
(fot. Krzysztof Trojanowski SDB / losiowka.pl)

W sobotę, 7 marca, młodzi współbracia z trzeciego roku Salezjańskiego Seminarium Duchownego w Krakowie otrzymali posługę lektoratu, która uprawnia ich do proklamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorat jest pierwszą posługą na drodze ku kapłaństwu.

Czytaj więcej