Nowenna do Maryi Wspomożycielki z Salezjanami

  • 15 maja 2015 r.

Salezjanie z Lądu zapraszają do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki z okazji Jej uroczystości! Pomocą w modlitwie będzie "obrazkowa nowenna", która codziennie będzie udostępniania na wsdts.pl i www.facebook.com/wsdts.

Czytaj więcej

Kraków: Czwarty zjazd prenowicjuszy

  • 7 maja 2015 r.
(fot. sdb.pl)

Do domu inspektorialnego w Krakowie na IV spotkanie dla kandydatów do zgromadzenia salezjańskiego przybyło 7 prenowicjuszy. Zostali przywitani przez ks. Dariusza Bartochę, inspektora krakowskiego wraz z innymi współbraćmi. Zjazd trwał od 8-10 maja.

Czytaj więcej

Dialogi o wychowaniu po raz trzeci

  • 28 kwietnia 2015 r.
(fot. Krzysztof Trojanowski SDB / losiowka.pl)

Już po raz trzeci, w murach seminarium salezjańskiego w Krakowie zorganizowano sympozjum: „Dialogi o wychowaniu”. Trzecia edycja spotkania, której organizatorem było Salezjańskie Centrum Edukacyjne w Krakowie, dotyczyła wychowania jako relacji w rodzinie i szkole.

Czytaj więcej

II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

  • 27 kwietnia 2015 r.
(fot. wsdts.pl)

„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości” – pod takim tytułem odbyło się 25 kwietnia II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne. Organizatorami sympozjum było lądzkie seminarium oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Patronat objęli: ks. Inspektor Marek Chmielewski, prowincjał Inspektorii Pilskiej salezjanów, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Czytaj więcej

Kraków: Posługa lektoratu w Dzień Wdzięczności

  • 9 marca 2015 r.
(fot. Krzysztof Trojanowski SDB / losiowka.pl)

W sobotę, 7 marca, młodzi współbracia z trzeciego roku Salezjańskiego Seminarium Duchownego w Krakowie otrzymali posługę lektoratu, która uprawnia ich do proklamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorat jest pierwszą posługą na drodze ku kapłaństwu.

Czytaj więcej

Obrona prac magisterskich diakonów 2015

  • 19 lutego 2015 r.
(fot. dk. Mirosław Pudło SDB & Krzysztof Trojanowski SDB / losiowka.pl)

We wtorek 17 lutego 2015 r. siedmiu diakonów studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (Krzysztof Cepil, Robert Gajewski, Marian Gruszczyk, Paweł Kosowski, Mateusz Koziołek, Bartosz Majchrzak, Mirosław Pudło) przystąpiło do egzaminu "Ex universa theologia".

Czytaj więcej