Prezentacja Wiązanki na rok 2014

Na zakończenie pierwszej letniej sesji Rady Generalnej, w czerwcu 2013 r., Przełożony Generalny ogłosił temat Wiązanki 2014: “Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem”. Temat ten związany jest z trzecim rokiem przygotowań do Dwustulecia urodzin Ks. Bosko. Rok ten poświęcony jest duchowości naszego założyciela. Poniżej prezentujemy tekst Księdza Generała wprowadzający w temat Wiązanki 2014.

Czytaj więcej

Rodzina Salezjańska i papież. Wywiad z Przełożonym Generalnym

(fot. www.donbosko.si)

Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, głoszący rekolekcje w Campos do Jordão, w Brazylii, udzielił wywiadu dla Biuletynu Parafii pw. św. Teresy, w czasie którego mówił o Benedykcie XVI i relacjach, jakie łączyły go z Rodziną Salezjańską, a także o wyzwaniach, jakim musi stawić czoła nowy papież.

Czytaj więcej

Pedagogia dobroci

Wnętrze bazyliki na Colle don Bosco (fot. ANS)

Kazanie, jakie Przełożony Generalny Pascual Chávez wygłosił 16 sierpnia 2012 r. podczas Eucharystii na Colle Don Bosco. Celebracja ta oficjalnie rozpoczęła drugi rok przygotowań do jubileuszu Dwustulecia urodzin Księdza Bosko. Ten drugi rok będzie poświęcony lepszemu poznaniu pedagogii naszego założyciela.

Czytaj więcej

Apel Przełożonego Generalnego na Światowy Dzień Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata

fot. spm.salezjanie.pl

Z okazji obchodów Światowego Dnia Modlitw i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata Przełożony Generalny wzywa wszystkie wspólnoty salezjańskie do wzmocnienia własnego zaangażowania na rzecz wychowania bez kar cielesnych.

Czytaj więcej

Przygotowanie do Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko

(fot. ANS)

Drodzy Współbracia, zbliżamy się do Dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy dnia 16 sierpnia 2015 r. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej i całego Ruchu salezjańskiego, które jednak wymaga intensywnej i głębokiej drogi przygotowania, aby było owocne dla nas wszystkich, dla Kościoła, młodzieży i społeczeństwa.

Czytaj więcej

List Księdza Generała po wizycie na Haiti

"Zobaczyłem. Usłyszałem. Zrozumiałem. Zstąpiłem... Idź, wyprowadź mój lud" (Wj 3,7-8) Drodzy współbracia, członkowie Rodziny Salezjańskiej, przyjaciele Księdza Bosko: Pragnę rozpocząć tę wiadomość odnośnie mojej wizyty na Haiti dedykacją, którą współbracia z tamtej Wizytatorii napisali i podpisali w książce "Haiti, portret o pewnym kraju", którą wręczyli mi w chwili mojego pożegnania. Uważam ją, nie jako pochwałę dla mnie, ale szczery wyraz ich doświadczenia i ich uczuć i, jednocześnie, wdzięczności tym, którzy ukazali oblicze Opatrzności i dali im poczuć serdeczną bliskość, solidarność Boga:

Czytaj więcej