Człowiek - dar

Ksiądz Bosko był dla wszystkich darem Niebios: dla Kościoła, dla założonych przez niego salezjanów, dla niezliczonych młodych ludzi, których znał osobiście i dla milionów, którzy przychodzili po nich aż po dziś dzień, oraz dla wszystkich gałęzi Rodziny Salezjańskiej.

Czytaj więcej

Przesłanie Przełożonego Generalnego do młodzieży

Niestety, wielu młodych odczuwa dziś straszny brak ojca i matki. Nie mają żadnego doświadczenia spokojnej i zrównoważonej więzi z rodzicami, braćmi i siostrami. Noszą w swoim życiu głębokie urazy oraz trudne do wypełnienia braki. Pozostają bezbronni wobec prowokacji ze strony społeczeństwa. Jest to tragiczne doświadczenie, które niosą z sobą. Przejawia się ono w wielu postawach, które są dla nas i dla was wszystkich prowokacją i wyzwaniem.

Czytaj więcej

Nowe ubóstwa

Na krótko przed śmiercią mój poprzednik J. E. Vecchi pozostawił księdzu Vittorio Chiariemu swoje badania, pokazując jak bardzo leżał mu na sercu los młodzieży zagrożonej z każdego zakątka świata. Stąd zrodziła się książka Globalizacja - wyzwanie dla Miłości Wychowawczej, aby przypomnieć wychowawcom, nauczycielom, rodzicom zadania w trzecim tysiącleciu względem tej najbardziej delikatnej i bezbronnej części ludzkości - dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Szkoła - uprzywilejowane miejsce wychowania

Od samego początku Rodzina Salezjańska była instytucją wychowawczą mocno zakorzenioną w szkolnictwie. Ksiądz Bosko od pierwszych lat działalności na Valdocco uczynił szkołę centralnym polem swojego apostolatu młodzieżowego, zachowując w niej klimat i kryteria oratoryjne, starając się, by każde dzieło wychowawcze było domem, który przyjmuje, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia, i podwórkiem, na którym spotykają się przyjaciele.

Czytaj więcej

Wiązanka 2006 - komentarz Przełożonego Generalnego

Przyjmując to papieskie zaproszenie do obrony życia poprzez rodzinę oraz korzystając z okazji 150. rocznicy śmierci Matusi Małgorzaty, matki wychowawczej rodziny stworzonej przez Księdza Bosko na Valdocco, pomyślałem, by zaprosić Rodzinę Salezjańską do odnowy zobowiązania, aby otoczyć rodzinę specjalną troską, ponieważ jest ona kolebką życia i miłości oraz pierwszym środowiskiem dojrzewania do człowieczeństwa.

Czytaj więcej

Zwiastunowie poranka

Sześćdziesiąt lat temu, 24 sierpnia 1942 r. pięciu młodych ludzi z naszego oratorium w Poznaniu, po urągającym sprawiedliwości procesie, zostało zgilotynowanych na dziedzińcu więzienia w Dreźnie. Ich życie, ich cierpienie i śmierć pozostają świadectwem heroiczności, do jakiej zdolni są młodzi, słusznie nazwani przez Jana Pawła II zwiastunami poranka, gotowi dostrzec każde ziarno dobra, prawdy i piękna obecnych w świecie, a przede wszystkim, gotowi oznajmiać wschód Słońca, którym jest Zmartwychwstały Chrystus.

Czytaj więcej

Znak ojca

Minęło 114 lat od śmierci księdza Bosko. Ośmiu kolejnych następców było znakiem jego obecności jako ojca i założyciela. Każdy z nich w różnych kontekstach historycznych, społecznych i eklezjalnych pozostawił swój wkład, wzbogacający ten wspólny charyzmat o osobiste doświadczenie i wrażliwość.

Czytaj więcej

Przemówienie Przełożonego Generalnego Salezjanów ks. Pascuala Chaveza z okazji beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza

Kościół polski jest Kościołem świętych; Kościołem, który potrafił w Eucharystii znaleźć siły do świadczenia o wierze w różnych sytuacjach i okolicznościach, aż do męczeńskiego przelewu krwi.

Czytaj więcej