Spróbować siedemdziesiąty siódmy raz

Niby wiem, że dzieciom trzeba pozwolić wykazać się inicjatywą, że nie trzeba ich we wszystkim wyręczać, a jednak trudno zapanować nad sobą. A przecież zachwyty i wyrazy uznania nad ich twórczością nie wystarczą, jeśli na każdym kroku są kontrolowane i poprawiane, a chęć poznawania świata można skutecznie stłamsić nakazami pożądanych przez nas zachowań.

Czytaj więcej

Kilka reguł na temat reguł

Nie można mówić o wychowywaniu, bez wpojenia dziecku przekonania, że ma ono obowiązki wobec rodziny. Taką świadomość może w sobie wykształcić jedynie dzięki przykładowi rodziców i domowemu klimatowi. Trzeba mu jednak pomóc regułami, które tworzą jakby rusztowanie ku dalszemu wzrostowi. Są one przypomnieniem i obecnością rodziców, gdy ci są fizycznie daleko. Dzieci muszą je poznawać od pierwszego roku życia.

Czytaj więcej

Odwaga i świadectwo

Wojna w Iraku, której w tych dniach pełne są wszystkie media, każe mi często myśleć o tych, którzy z jej powodu najbardziej ucierpią: o dzieciach i młodzieży. Kiedy wielu ludzi na świecie w różny sposób wyraża swe wątpliwości w odniesieniu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, duchowi spadkobiercy księdza Bosko muszą pytać o los młodych, tam w kraju pogrążonym w zawierusze i tutaj, gdzie wojna stała się przedmiotem sporu moralnego.

Czytaj więcej

W obronie słabszych

Dla wszystkich wielkich świętych było oczywiste, że bez ukochania słabych, nie da się być chrześcijaninem. Cała historia obecności Boga wśród ludzi to wybór słabości. Izraelscy niewolnicy wymykają się faraonowi, Dawid zwycięża Goliata, Chrystus rodzi się w grocie a umiera na Krzyżu. Słowem i czynem głosi Bożą Miłość głodnym, chorym, pogardzanym, wyklętym, grzesznym...

Czytaj więcej

Oratorium jako szkoła

Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy. Tutaj młody człowiek dowiaduje się ważnych dla niego prawd o sobie samym, o świecie, o Bogu. Szkoła to miejsce zdobywania zawodu. Tutaj uczy się wykonywania pewnych prac i ubogaca się przez nabywanie nowych sprawności. Szkoła to również miejsce uczenia się właściwych relacji z innymi osobami. Tutaj człowiek poznaje prawa rządzące w grupie, w społeczeństwie, we wspólnocie oraz ubogaca swoją umiejętność komunikacji.

Czytaj więcej

Niepokoje okresu dorastania

Zwykle największe trudności wychowawcze występują w okresie dorastania, czyli dojrzewania biologicznego, płciowego. Młody człowiek manifestuje wówczas większą niż dotychczas potrzebę autonomii, przybierającą dość często formę krytyki, a nawet kontestacji czy odrzucenia uznawanych wcześniej autorytetów, w tym autorytetu rodziców.

Czytaj więcej