Przełożony generalny w Libanie

  • 6 kwietnia 2018 r.
Przełożony generalny w Libanie

W środę 4 kwietnia Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, który przybył do salezjanów w Libanie, kontynuował swoją wizytę animacji w Al Fidar, gdzie znajduje się ośrodek kształcenia zawodowego i dom, w którym prowadzone są kursy edukacji nieformalnej.

Czytaj więcej

Wizytacja nadzwyczajna w inspektorii warszawskiej

  • 7 lutego 2018 r.
Wizytacja w inspektorii warszawskiej 2018

W inspektorii warszawskiej rozpoczęła się wizytacja nadzwyczajna, którą w imieniu przełożonego generalnego przeprowadza radca regionalny ks. Tadeusz Rozmus. Chociaż „nadzwyczajna” sugeruje coś nietypowego, to w praktyce taka wizytacja odbywa się co sześć lat.

Czytaj więcej

Zakończenie wizytacji nadzwyczajnej w inspektorii krakowskiej

  • 15 kwietnia 2012 r.
fot. sdb.org.pl

Dyrektorzy, odpowiedzialni za placówki oraz dyrektorzy szkół salezjańskich przybyli do Krakowa na spotkanie z ks. Radcą Generalnym ds. Misji Vaclavem Klementem. Spotkanie to było podsumowaniem wizytacji, jaką przeprowadził Ksiądz Radca w poszczególnych dziełach w inspektorii krakowskiej.

Czytaj więcej