Wizytacja nadzwyczajna w inspektorii warszawskiej

  • 7 lutego 2018 r.
Wizytacja w inspektorii warszawskiej 2018

W inspektorii warszawskiej rozpoczęła się wizytacja nadzwyczajna, którą w imieniu przełożonego generalnego przeprowadza radca regionalny ks. Tadeusz Rozmus. Chociaż „nadzwyczajna” sugeruje coś nietypowego, to w praktyce taka wizytacja odbywa się co sześć lat.

Czytaj więcej

Zakończenie wizytacji nadzwyczajnej w inspektorii krakowskiej

  • 15 kwietnia 2012 r.
fot. sdb.org.pl

Dyrektorzy, odpowiedzialni za placówki oraz dyrektorzy szkół salezjańskich przybyli do Krakowa na spotkanie z ks. Radcą Generalnym ds. Misji Vaclavem Klementem. Spotkanie to było podsumowaniem wizytacji, jaką przeprowadził Ksiądz Radca w poszczególnych dziełach w inspektorii krakowskiej.

Czytaj więcej

Wizytacja ks. Vaclava Klementa w Szczyrku

  • 12 kwietnia 2012 r.
Ks. V. Klement z zespołem Klimczok (fot. ks. Mieczysław Faruń sdb)

10 kwietnia o godzinie 16.45 na placu przed Salezjańskim Domem Duchowości powitaliśmy niezwykłego gościa. W imieniu księdza generała Pasquale Chaveza przybył do nas jeden jego z najbliższych współpracowników - Radca ds. Misji ks. Vaclav Klement.

Czytaj więcej

Radca ds. Misji ks. Vaclav Klement w Lądzie

  • 9 kwietnia 2012 r.
Ks. Vaclav Klement z klerykami z inspektorii krakowskiej (fot. sdb.org.pl)

W dniach 6-7 kwietnia Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie gościło Radcę ds. Misji ks. Vaclava Klementa. Przybył on przede wszystkim po to, aby spotkać się ze współbraćmi z inspektorii krakowskiej.

Czytaj więcej

Zakończenie wizytacji nadzwyczajnej w inspektorii warszawskiej

  • 26 listopada 2011 r.

24 listopada, w miesięczne wspomnienie M.B. Wspomożenia Wiernych, zakończyła się wizytacja nadzwyczajna w inspektorii warszawskiej. Z tej okazji odbyło się spotkanie dyrektorów wspólnot i proboszczów z ks. Radcą. Wspólna Eucharystia, sprawowana w kaplicy domowej na Kawęczyńskiej była momentem wdzięczności za przebieg wizytacji i prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich wspólnot i całej inspektorii.

Czytaj więcej