Maksymy księdza Bosko. Rozum, religia, miłość

Ksiądz Bosko był mniej teoretykiem, a bardziej praktykiem wychowania, a swoje przemyślenia i doświadczenie pedagogiczne zebrał w postaci krótkich opracowań i listów. Praktyczny umysł kazał mu opisać je w postaci łatwych do zapamiętania sformułowań. Dzięki temu jego metoda wychowawcza pozostaje łatwa do zrozumienia i do zastosowania.

Czytaj więcej

Noga w nogę...

Przyglądając się pierwszym spotkaniom księdza Bosko z młodymi, łatwo wyrobić sobie ideę tego, co rozumiał on przez "zapobieganie". Jeśli chce się pomóc młodym, stosując system zapobiegawczy, trzeba być wśród nich wtedy, gdy nas potrzebują, wychodzić naprzeciw z matczyną miłością i ojcowskim przebaczeniem, patrzeć w oczy podczas rozmowy, nie być ślepym i głuchym na rzeczywistość, głosić przesłanie Jezusa sercem wrażliwym, gotowym do zrozumienia, rękoma gotowymi do wsparcia, stopami dostosowującymi krok do kroku młodego człowieka.

Czytaj więcej

Niepokoje okresu dorastania

Zwykle największe trudności wychowawcze występują w okresie dorastania, czyli dojrzewania biologicznego, płciowego. Młody człowiek manifestuje wówczas większą niż dotychczas potrzebę autonomii, przybierającą dość często formę krytyki, a nawet kontestacji czy odrzucenia uznawanych wcześniej autorytetów, w tym autorytetu rodziców.

Czytaj więcej

System zapobiegawczy w rodzinie

Najczęściej odnosimy system wychowawczy księdza Bosko do określonych sytuacji czy instytucji wychowawczych, rzadko łącząc jego podstawowe zasady z rodziną. Tymczasem to ona właśnie wydaje się być pierwszym i podstawowym miejscem uczenia się prewencyjnych zasad postępowania, głównie poprzez mądre wprowadzanie dziecka w życie.

Czytaj więcej

Styl demokratyczny

Ksiądz Bosko realizował taki system wychowania, w którym jego podopieczni sami podejmowali wiele decyzji. On szedł z młodzieżą i czuwał, by nie zbłądziła, podpowiadał i wskazywał najlepsze rozwiązania. Jednak starał się niczego nie narzucać i nikogo nie ograniczać. Wiedział, że w każdym z wychowanków tkwi wielki potencjał, który może sprawić, że dojdą do mądrości i uświadomią sobie własne możliwości. Mobilizował ich słowami: Sami jesteście w stanie wiele uczynić<. Wielki wychowawca uznawał wolność za dar ofiarowany człowiekowi przez Boga.

Czytaj więcej