Niepokoje okresu dorastania

Zwykle największe trudności wychowawcze występują w okresie dorastania, czyli dojrzewania biologicznego, płciowego. Młody człowiek manifestuje wówczas większą niż dotychczas potrzebę autonomii, przybierającą dość często formę krytyki, a nawet kontestacji czy odrzucenia uznawanych wcześniej autorytetów, w tym autorytetu rodziców.

Czytaj więcej

System zapobiegawczy w rodzinie

Najczęściej odnosimy system wychowawczy księdza Bosko do określonych sytuacji czy instytucji wychowawczych, rzadko łącząc jego podstawowe zasady z rodziną. Tymczasem to ona właśnie wydaje się być pierwszym i podstawowym miejscem uczenia się prewencyjnych zasad postępowania, głównie poprzez mądre wprowadzanie dziecka w życie.

Czytaj więcej

Styl demokratyczny

Ksiądz Bosko realizował taki system wychowania, w którym jego podopieczni sami podejmowali wiele decyzji. On szedł z młodzieżą i czuwał, by nie zbłądziła, podpowiadał i wskazywał najlepsze rozwiązania. Jednak starał się niczego nie narzucać i nikogo nie ograniczać. Wiedział, że w każdym z wychowanków tkwi wielki potencjał, który może sprawić, że dojdą do mądrości i uświadomią sobie własne możliwości. Mobilizował ich słowami: Sami jesteście w stanie wiele uczynić<. Wielki wychowawca uznawał wolność za dar ofiarowany człowiekowi przez Boga.

Czytaj więcej

Wiara dzieci

Ostatnio usłyszałam, jak moja sześcioletnia córka Marysia pytała swoją koleżankę: - Małgosiu, czy ty wierzysz w papieża? Ja wierzę, bo go widziałam! Oczywiście, ja jako matka dbająca o prawidłową edukację religijną dzieci, wtrąciłam się do tej rozmowy i tonem niezwykle pouczającym stwierdziłam: - Marysiu, przecież to w Boga mamy wierzyć! Moja córka spojrzała na mnie z politowaniem i odpowiedziała: - Mamusiu, że w Boga to przecież każdy wie. I zakończyła rozmowę.

Czytaj więcej

Rola religii

Każda strategia wychowawcza musi mieć cel. Kryzys współczesnego wychowania bierze się w znacznej mierze z trudności w jego określeniu. Jest to cena, jaką ponoszą społeczeństwa za brak odwagi w określeniu wartości, które mogłyby przyświecać wychowaniu kolejnych pokoleń.

Czytaj więcej

Salezjański system wychowawczy

Być blisko ucznia, znać jego problemy, pomagać mu je rozwiązywać, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, zapewniać wszechstronny rozwój - te elementy salezjańskiego systemu wychowawczego mają wymiar uniwersalny i ponadczasowy. To są po prostu cechy dobrego wychowawcy. Czy oferujemy naszym uczniom te wartości? Czy - jako dyrektorzy - wymagamy ich od wychowawców? (red.)

Czytaj więcej

Słówko o karach

Każdy wychowawca staje czasem wobec konieczności właściwego zareagowania na niepożądane zachowania wychowanków. Są sytuacje, kiedy brak reakcji byłby zachętą do eskalacji takich zachowań. Dla wychowawcy próbującego naśladować styl św. Jana Bosko są próbą, sprawdzianem, czasem porażką, choć nie zawsze do uniknięcia.

Czytaj więcej