Wiara dzieci

Ostatnio usłyszałam, jak moja sześcioletnia córka Marysia pytała swoją koleżankę: - Małgosiu, czy ty wierzysz w papieża? Ja wierzę, bo go widziałam! Oczywiście, ja jako matka dbająca o prawidłową edukację religijną dzieci, wtrąciłam się do tej rozmowy i tonem niezwykle pouczającym stwierdziłam: - Marysiu, przecież to w Boga mamy wierzyć! Moja córka spojrzała na mnie z politowaniem i odpowiedziała: - Mamusiu, że w Boga to przecież każdy wie. I zakończyła rozmowę.

Czytaj więcej

Rola religii

Każda strategia wychowawcza musi mieć cel. Kryzys współczesnego wychowania bierze się w znacznej mierze z trudności w jego określeniu. Jest to cena, jaką ponoszą społeczeństwa za brak odwagi w określeniu wartości, które mogłyby przyświecać wychowaniu kolejnych pokoleń.

Czytaj więcej

Salezjański system wychowawczy

Być blisko ucznia, znać jego problemy, pomagać mu je rozwiązywać, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, zapewniać wszechstronny rozwój - te elementy salezjańskiego systemu wychowawczego mają wymiar uniwersalny i ponadczasowy. To są po prostu cechy dobrego wychowawcy. Czy oferujemy naszym uczniom te wartości? Czy - jako dyrektorzy - wymagamy ich od wychowawców? (red.)

Czytaj więcej

Słówko o karach

Każdy wychowawca staje czasem wobec konieczności właściwego zareagowania na niepożądane zachowania wychowanków. Są sytuacje, kiedy brak reakcji byłby zachętą do eskalacji takich zachowań. Dla wychowawcy próbującego naśladować styl św. Jana Bosko są próbą, sprawdzianem, czasem porażką, choć nie zawsze do uniknięcia.

Czytaj więcej

Nagrody

Czy dziecko można "przechwalić"? Czy nadmierne obdarowywanie pochwałami jest szkodliwe i czy można tym "zepsuć" młodego człowieka? Istnieje przekonanie, że chwalenie lub nagradzanie za dobre zachowanie sprawia, iż dzieci stają się zarozumiałe. Wielu rodziców sądzi: "Po co w ogóle nagrody? Przecież jeśli dziecko zachowuje się dobrze, to jest tak, jak być powinno - nad czym się tu rozwodzić?"

Czytaj więcej

Wychowanie i dobroć

Wychowanie i dobroć (fot. www.salesiani.it)

System wychowawczy księdza Bosko inspirowany jest wiarą chrześcijańską. W swoim przesłaniu do wychowawców, rodziców i nauczycieli za najważniejszą zasadę wychowania Ksiądz Bosko uznałby ten rodzaj dobroci, która wypływa z miłości ewangelicznej. Dobroć taka ma na uwadze przede wszystkim godność i wolność dziecka, ucznia, wychowanka.

Czytaj więcej

Karać, nie karać

Czy możliwe jest wychowanie bez kar? Ostatnio rozgorzała dyskusja na ten temat i pojawiła się tendencja, widoczna też u niektórych rodziców, aby próbować wychowywać bez karania. Nie jest to ani celowe, ani możliwe. Nie jest bowiem możliwe działanie wychowawcze nie opierające się na dyscyplinie, której podstawą są zasady. Złamanie zasady prowadzi do jakiejś przykrej konsekwencji.

Czytaj więcej