Sto lat urodzin ks. Luigiego Cocco

W dniu wyruszenia pierwszej wyprawy misyjnej Ks. Bosko, co miało miejsce 11 listopada 1875 roku, salezjanie wspominali wielu współbraci, którzy oddali swoje życie dla najuboższych, i ponowili zaproszenie do apostolatu misyjnego na rzecz narodów potrzebujących.

Czytaj więcej

Historia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

  • Henryk Józef ŻurekPolska Misja Katolicka w Berlinie
  • z dziejów

Polska Misja Katolicka w Berlinie to największa parafia w archidiecezji berlińskiej. Każdej niedzieli we mszach św. bierze udział ok. 5 tysięcy wiernych, rozdaje się tysiące Komunii św. W ciągu miesiąca wysłuchuje się setek spowiedzi, załatwia dziesiątki interesantów.

Czytaj więcej

Odwaga i świadectwo

Wojna w Iraku, której w tych dniach pełne są wszystkie media, każe mi często myśleć o tych, którzy z jej powodu najbardziej ucierpią: o dzieciach i młodzieży. Kiedy wielu ludzi na świecie w różny sposób wyraża swe wątpliwości w odniesieniu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, duchowi spadkobiercy księdza Bosko muszą pytać o los młodych, tam w kraju pogrążonym w zawierusze i tutaj, gdzie wojna stała się przedmiotem sporu moralnego.

Czytaj więcej

Ksiądz Franciszek Miśka - męczennik za wiarę

Wiek XX stał się dla chrześcijan wiekiem męczeństwa. Nigdy wcześniej tak wielu wyznawcom Chrystusa nie przyszło złożyć świadectwa wiary okupionego daniną krwi. Wśród męczenników XX w. znajdują się wielu Polaków, a jednym z miejsc martyrologium polskiego duchowieństwa stał się w okresie II wojny światowej klasztor w Lądzie n. Wartą, znajdujący się od 1921 r. pod opieką salezjanów.

Czytaj więcej

50 lat seminarium w Lądzie

Pragnę rozpocząć moje wystąpienie podziękowaniem - mówił 28 września 2002 r. w lądzkim kościele ks. Pascual Chávez - w imieniu Księdza Bosko i całego Zgromadzenia za 50 lat służby tego domu dla formacji salezjanów w Polsce. Niewiele z naszych dzieł może szczycić się tak piękną historią. Okoliczność Jubileuszu 50-lecia Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz słowa księdza generała skłaniają nas do refleksji nad lądzką "alma mater".

Czytaj więcej

Salezjańskie harcerstwo

W harcerskiej metodzie wychowawczej jest wiele elementów, obecnych w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko. Troska o młodego człowieka, towarzyszenie mu w jego rozwoju, umiejętne docieranie wychowawcy do wychowanka przy pomocy innych młodych ludzi (animatorzy, zastępowi), wychowanie z uwzględnieniem integralności osoby ludzkiej, dowartościowanie formacji religijnej - to tylko niektóre z nich.

Czytaj więcej

Twardogórska Wspomożycielka

We wschodnim paśmie malowniczego Wału Trzebnickiego, niedaleko Oleśnicy leży Twardogóra. Jej historia sięga X wieku. Po drugiej wojnie światowej w Twardogórze osiedlili się repatrianci z Kresów Wschodnich oraz rodziny z Wielkopolski i z Polski centralnej. Z powojenną historią miasta nieodłącznie związana jest figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Czytaj więcej