Przejdź do treści

Wiadomości

Ochotniczki Księdza Bosko świętują "mały" jubileusz

  • 30 października 2005 r.

Zespół Łódzki Instytutu Świeckiego Ochotniczek Księdza Bosko obchodzi w tym roku mały jubileusz dwudziestolecia. Grupa łódzka została wyodrębniona z Zespołu Krakowskiego.

W jubileuszu uczestniczył ks. inspektor Jan Niewęgłowski, który wraz z księżmi asystentami oraz ks. rektorem Tadeuszem Jareckim odprawił Mszę Świętą i wygłosił homilię. W spotkaniu uczestniczyła też odpowiedzialna regionalna.

Trochę historii. Pierwsza osoba wchodząca obecnie w skład Zespołu Łódzkiego początkowo dojeżdżała co miesiąc na dzień skupienia do Krakowa. A rozpoczynała w 1979 roku. Po jakimś czasie doszła druga osoba z Łodzi.

W 1984 r. dołączyły trzy aspirantki z Łodzi. I wtedy postanowiono wyodrębnić grupę łódzką. Pierwsze dni skupienia w Łodzi prowadził ks. Henryk Paszek, natomiast ks. Andrzej Świda głosił w tygodniu dodatkowe konferencje dla aspirantek. W lipcu 1985 roku ówczesna Odpowiedzialna Generalna VDB, która przebywała wtedy w Polsce, przywiozła decyzję Rady Centralnej o utworzeniu Podzespołu Łódzkiego.

Pierwszym kościelnym asystentem lokalnym nowo powstałej grupy został ks. Józef Pietrusik, który pełnił tę funkcję do 2000 roku. Następnie funkcję tę przez trzy lata pełnił ks. Piotr Sosnowski, a obecnie asystentem zapewniającym opiekę duchową w stylu salezjańskim i pomagającym w gorliwym przeżywaniu konsekracji jest ks. Sławomir Łubian.

W 1987 roku rozpoczęły przedaspirantat dwie osoby. Gdy było już sześć profesek Podzespół został przekształcony w Zespół. Od tej pory, oprócz odpowiedzialnej lokalnej, ma też Radę Zespołu. Później dołączyła następna osoba. W tym roku do Zespołu dopłączyła nowa osoba, która kończy obecnie przedaspirantat i od nowego roku rozpocznie aspirantat.

Wolontariuszki z tego Zespołu, aczkolwiek są "ukryte" w swoim środowisku, zajmują się pracą zawodową i działalnością społeczną, angażują się w działalność wychowawczą a nawet polityczną, każda według swoich możliwości.

Autor

VDB


Udostepnij