Przejdź do treści

Wiadomości

Swobnica: "Święto Służby Liturgicznej"

  • 24 czerwca 2011 r.

W sobotę 18 czerwca w Swobnicy odbyło się Święto Służby Liturgicznej. Na spotkanie przybyli ministranci z parafii, które prowadzą salezjanie należący do wspólnoty pw. św. Kazimierza w Swobnicy. We wspólnym świętowaniu uczestniczyło 44 ministrantów z Dłuska, Nawodnej, Piaseczna, Karska, Tywicy, Ław, Łubianek, Swobnicy, Bani i Nowogródka Pomorskiego.

O godz. 10.00 miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. Krzysztof Oleszkiewicz - proboszcz w parafii w Swobnicy, obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Piotr Szlufik - socjusz nowicjatu.

Po "uczcie duchowej" wszyscy mieli okazję, by lepiej się poznać podczas zabaw integracyjnych. Kolejnym punktem programu była praca w grupach. Jej celem było przybliżenie ministrantom osoby św. Dominika Savio oraz wspólne odkrywanie jego cnót, które i dziś mogą naśladować ludzie młodzi w ich codziennym życiu.

Po obiedzie odbył się cykl gier, zabaw i konkursów, w czasie których uczestnicy musieli się wykazać zręcznością, pomysłowością i refleksem. Rywalizacja w grupach była zacięta, ale prowadzona w duchu braterstwa, solidarności i salezjańskiej radości.

Spotkanie zakończył poczęstunek, rozdanie nagród, pamiątkowych dyplomów, wspólna modlitwa i błogosławieństwo.

Współbracia i nowicjusze, którzy przygotowali i przeprowadzili to spotkanie dziękują wszystkim za przybycie i czynny udział w świętowaniu.

Autor

Nowicjusze


Udostepnij