Przejdź do treści

Wiadomości

Wspólnota w Swobnicy gości ks. radcę regionalnego

  • 22 listopada 2011 r.

22 listopada salezjańska wspólnota w Swobnicy, gdzie mieści się międzyinspektorialny nowicjat, gościła ks. radcę regionu Europa - północ, ks. Marka Chrzana.

Ważnym momentem wizyty było spotkanie ks. Marka z nowicjuszami, w czasie którego dzielił się on swoim doświadczeniem pracy salezjańskiej oraz wyjątkowej służby, jaką obecnie pełni.

Centralnym wydarzeniem wizyty ks. radcy była Eucharystia celebrowana wraz ze wszystkimi współbraćmi z domu swobnickiego. W homilii ks. Marek - przywołując patronkę dnia św. Cecylię - mówił o potrzebie wierności zobowiązaniom wynikającym zarówno z chrztu świętego, jak i związanymi z powołaniem już realizowanym lub rozeznawanym na etapie nowicjatu. Ks. radca zachęcał także zebranych do wrażliwości na piękno w liturgii.

Na zakończenie celebracji swoje słowo skierował do wszystkich ks. dyrektor i mistrz nowicjuszy - ks. Adam Homoncik, dziękując ks. radcy za przybycie, które wspólnota odczytuje jako wyraz ojcowskiego zainteresowania i troski o młode pokolenie przyszłych salezjanów.

Momentem pogłębienia ducha braterstwa i umocnienia sił fizycznych był uroczysty obiad, po którym ks. Chrzan spotkał się także ze współbraćmi.

Autor

xP


Udostepnij