Przejdź do treści

Wiadomości

Kraków: Spotkanie zarządu PGSI

  • 1 grudnia 2011 r.

W dniach 26 -27 listopada w Krakowie odbyło się spotkanie zarządu Polisportive Govanili Salesiane Internazionale (PGSI).

Posiedzenie zarządu rozpoczął ks. inspektor Dariusz Bartocha. W pierwszej części prezes Georg Leibold /Niemcy/ przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu PGSI. Po przedstawionym sprawozdaniu wywiązała się dyskusja.

W drugiej części, którą prowadzili ks. Bogusław Zawada i ks. Edward Pleń /wiceprezes PGSI/ zostały omówione stan przygotowań do XXII światowych igrzysk młodzieży salezjańskiej, które odbędą się w Krakowie w dniach 28.04 -03.05.2012. Zostały zaprezentowane logo i witryna strony internetowej, a następnie omówione poszczególne punkty programu igrzysk z uwzględnieniem uroczystego rozpoczęcia i zakończenia.

Trzecia część spotkania była planowaniem dalszych działań PGSI, szczególnie z zatwierdzeniem przez zarząd gospodarzy kolejnych igrzysk młodzieży salezjańskiej.
XXIII Światowe igrzyska młodzieży salezjańskiej odbędą się w 2013 roku w Chorwacji, XXIV w 2014 roku na Słowacji, a XXV w Turynie w dwusetną rocznicę urodzin ks. Bosko

Po sobotnich obradach w niedzielne do południe po wspólnej porannej Mszy św. uczestnicy spotkania udali się na objazd miejsc, w których będą odbywać się przyszłoroczne igrzyska. Zobaczyli planowane miejsce rozpoczęcia i zakończenia Igrzysk, kościół gdzie odbędzie się wspólna Msza św. oraz część obiektów sportowych i miejsc zakwaterowania. Po wspólnym obiedzie nastąpił czas rozjazdów. Na pożegnanie wszyscy obecni na tym spotkaniu członkowie zarządu PGSI życzyli gospodarzą przyszłorocznych igrzysk w Krakowie powodzenia w dalszych przygotowaniach.

Następne spotkanie zarządu Polisportive Govanili Salesiane Internazionale odbędzie ponownie w Krakowie podczas XXII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej.

Autor

Ks. Kazimierz Drozd


Udostepnij