Przejdź do treści

Wiadomości

Wielgowo: Sakrament bierzmowania 2012

  • 26 marca 2012 r.
fot. wielgowo.salezjanie.pl
fot. wielgowo.salezjanie.pl

25 marca w Parafii św. Michała Archanioła w Wielgowie, na Mszy św. o godz. 13.00, ks. arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił sakramentu bierzmowania. Sakrament otrzymało 30 młodych ludzi. Uroczystość poprzedziły tygodniowe próby liturgii i akcja przygotowania i sprzątania kościoła oraz jego otoczenia, w którą wszyscy kandydaci byli bardzo zaangażowani.

Nie zabrakło podziękowania ze strony rodziców kandydatów oraz samych kandydatów za otrzymaną łaskę Ducha Świętego dla ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi oraz wszystkich, dzięki którym mogła odbyć się ta uroczystość. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Diakonii Muzycznej oraz p. organistki i jej męża.

Na zakończenie ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga złożył pamiątkowy wpis do kroniki parafialnej.

Bierzmowanie jest drugim, po chrzcie świętym, sakramentem wprowadzającym nas w dojrzałe życie chrześcijańskie. Sakrament ten można porównać z uzyskaniem matury z życia religijnego. Jest potwierdzeniem dojrzałości i odpowiedniego przygotowania do dalszego życia, jest uzupełnieniem łaski chrztu i daje w darze Ducha Świętego (Dz 2,38). W księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że Apostołowie modlili się nad ochrzczonymi, wkładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8,17).

Bierzmowanie ściślej wiąże z Kościołem, dlatego też bierzmowani jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej oraz pomaga odważniej dawać świadectwo o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem (KK 11).

Parę zdjęć na stronie parafii: http://wielgowo.salezjanie.pl.

Autor

Rysiek

Źródło

wielgowo.salezjanie.pl


Udostepnij