Przejdź do treści

Wiadomości

Pierwsze śluby i obłóczyny w Swobnicy

  • 9 września 2012 r.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie
Wspólne pamiątkowe zdjęcie

To były ostatnie śluby w nowicjacie w Swobnicy. Złożyło je czterech nowicjuszów na ręce ks. inspektora Marka Chmielewskiego. Od tego roku wspólny nowicjat dla inspektorii pilskiej i warszawskiej przeniesiony zostaje do Woźniakowa koło Kutna.

Po ukończeniu rocznej próby, pod opieką Magistra nowicjatu ks. Adama Homoncika, swoją pierwszą profesję zakonną złożyli: Rafał Chabowski pochodzący z Piły i Michał Jeszke z Mrzezina – należący do Inspektorii pw. św. Wojciecha oraz Patryk Bombiak mieszkający w Przygodach koło Siedlec i Aleksander Mastalerz z Łodzi – należący do Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki. Zaraz po złożeniu ślubów neoprofesi otrzymali strój zakonny – sutannę, gdyż wszyscy oni wybrali kapłaństwo jako drogę realizacji swojego powołania salezjańskiego. W ich radości towarzyszyła im rodzina i bliscy.

Pierwsze śluby zakonne są bardzo ważnym wydarzeniem dla Zgromadzenia. Dlatego uczestniczyło w nich wielu współbraci z obydwu inspektorii. Śluby przyjął przełożony z Piły ks. Marek Chmielewski. Obecny był również jego wikariusz ks. Jarosław Pizoń oraz ekonom inspektorialny ks. Witold Drzyzgiewcz. Inspektora z Warszawy reprezentował wikariusz ks. Andrzej Wujek oraz ekonom ks. Józef Pietrusik.

Uroczystość pierwszych ślubów i obłóczyn połączona była również z przekazaniem władzy na ręce nowego dyrektora domu w Swobnicy, ks. Dariusza Presnala. Podjął się on misji organizowania tam młodzieżowego domu socjoterapeutycznego. Nowicjat zaś, który od 29 lat funkcjonował w Swobnicy, został przeniesiony do Woźniakowa koło Kutna.

Zdjęcia


Udostepnij