Przejdź do treści

Wiadomości

Ksiądz inspektor Sławomir Łubian w Smorgoni na Białorusi

  • 17 października 2012 r.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie
Wspólne pamiątkowe zdjęcie

16 października, już po restrukturyzacji Okręgu Wschodniego, w Salezjańskim domu w Smorgoni na Białorusi zakończyła się pierwsza wizyta inspektora warszawskiego ks. Sławomira Łubiana.

Podczas wizytacji ksiądz inspektor spotkał się z Biskupem Grodzieńskim Aleksandrem Kaszkewiczem, na którego terytorium wypełnia swoje posłannictwo większość salezjanów na Białorusi. Odwiedził także Niestaniszki, Worniany, Boruny i Żuprany gdzie w pojedynkę pracują nasi współbracia należący do salezjańskiej wspólnoty w Smorgoni.

Nie mogło podczas tej wizyty zabraknąć spotkania z salezjańską młodzieżą. W niedzielę ksiądz inspektor koncelebrował młodzieżową Mszę Świętą, podczas której młodzież oraz Salezjanie Współpracownicy przywitali go serdecznie od całej wspólnoty, a wieczorem uczestniczył w spotkaniu zapoznawczym w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym.

Przed opuszczeniem Smorgoni, wraz ze wspólnotą Salezjanów, Córek Maryi Wspomożycielki i młodzieżą modlił się Nieszporami w parafialnym kościele. Podczas "słówka na dobranoc" ksiądz inspektor życzył młodzieży i całej Rodzinie Salezjańskiej w Smorgoni, aby znaleźli swoje miejsce, swoją drogę, swoją tożsamość w tym świecie i w tym życiu i zawsze konsultowali oraz weryfikowali swój własny projekt z naszym Zbawicielem.

Autor

Ks. Aliaksandr Yasheuski, SDB
Dyrektor


Udostepnij