Przejdź do treści

Wiadomości

50 lat Salezjanów w Sątocznie

  • 4 grudnia 2012 r.
Msza św. jubileuszowa w kościele Chrystusa Króla w Sątocznie
Msza św. jubileuszowa w kościele Chrystusa Króla w Sątocznie

1 grudnia Parafia pw. Chrystusa Króla w Sątocznie obchodziła wspaniały jubileusz. Minęło właśnie 50 lat odkąd Salezjanie oddali swoje serce i ręce tej parafii. I tylko oni sami wiedzą najlepiej jak trudny był początek ich misji na tym skrawku ziemi.

Fakt, że wytrwali te 50 lat dowodzi, że parafia Chrystusa Króla w Sątocznie i jej mieszkańcy nie byli im obojętni. Można to zresztą dostrzec w wewnętrznym i zewnętrznym wyglądzie Kościoła, jak i wokół niego – tak bardzo się zmienił na przełomie tych lat. Każdy nowo przybyły proboszcz wnosił coś nowego, poświęcał swój czas, swoją pracę, by parafia stawała się coraz piękniejsza, a mieszkańcy dumni, że do niej należą. Mieliśmy zatem co świętować!

Kościół zakwitł pięknym wystrojem, ilością przybyłych parafian i zaproszonymi na tę uroczystość gośćmi, wśród których byli: JE ks. bpa Jacka Jezierskiego, który przewodniczył ceremonii, ks. Andrzeja Wujka - Wikariusza Inspektora (Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie), burmistrza Miasta i Gminy Korsze pana Ryszarda Ostrowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korszach pana Antoniego Romanowskiego. Wśród zaproszonych gości byli kapłani diecezjalni pracujących w pobliskich parafiach: ks. prał. kan. Janusz Budyn - proboszcz i dziekan z Korsz, ks. prał. kan. Dyzma Wyrostek – proboszcz z Reszla i Były Wychowanek Salezjański. Byli obecni kapłani z dekanatu Sępopol: ks. prał. Gerard Łążyński, ks. Dariusz Sobieraj. Byli obecni salezjanie z Sępopola – ks. dyrektor Jan Kurel, ks. Jacek Szymborski, ks. Artur Rogowski; salezjanie z Lwowca: ks. Stanisław Orpik, ks. Andrzej Makarewicz – dawny proboszcz z Sątoczna. Cieszyliśmy się obecnością salezjanów ze Starych Jabłonek, którzy dawniej pracowali w Lwowcu: ks. Janusza Niksy i ks. Józefa Sawickiego. Byli obecni również klerycy z Olsztyńskiego Seminarium Duchownego: dk. Adam Bronczyk i kl. Jacek Markiewicz – pochodzący z parafii Sątoczno. Na jubileuszową mszę przybyli także sołtysi poszczególnych wiosek i radni parafialni. Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło ks. Kazimierza Walczuka, ks. Brunona Wickiego oraz ks. Zygmunta Wolanina – dawnych proboszczów parafii.

Uroczystą liturgię muzyką i śpiewem uświetnił zespół pana Janusza Bieńkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie. Czynny udział we Mszy św. brały także dzieci i młodzież z tejże szkoły: uczestniczyły w procesji z darami, oraz modlitwie powszechnej.

Po Jubileuszowej Mszy świętej zaproszeni goście spotkali się na uroczystym obiedzie w Zespole Szkół w Sątocznie, by przy wspólnym posiłku podzielić się wrażeniami, powspominać. Były zatem kwiaty, podziękowania, pamiątkowe dyplomy, uściski, a nawet pojawiły się łzy wzruszenia. Obecny proboszcz parafii ks. Adam Malak postarał się, by każdy z zaproszonych gości poczuł wyjątkowość tego spotkania. Wszak taki jubileusz nie zdarza się co roku!

Autor

Katarzyna Wasilewska


Udostepnij