Przejdź do treści

Wiadomości

Ląd: „Formacja Formatorów”

  • 28 czerwca 2014 r.

Od kilku lat inspektorie salezjańskie organizują spotkanie formacyjna dla formatorów. Kolejna edycja "Formacji Formatorów" odbyła się w Lądzie nad Wartą w dniach 23-26 czerwca.

Na spotkanie przybyło prawie dwudziestu współbraci. Wśród nich byli: odpowiedzialni za kwestię formacji w inspektoriach - księża wikariusze, księża dyrektorzy postnowicjatu i studentatu teologicznego, magister nowicjatu z Kopca, a także spowiednicy, wychowawcy i wykładowcy z Woźniakowa, Kopca, Krakowa i Lądu. Gościem specjalnym był ks. Chrys Saldanha z Rzymu, który pracuje na co dzień w dykasterium do spraw formacji.

Tegoroczna edycja Formacji formatorów poświęcona była tematyce "Towarzyszenia osobie w rozwoju powołania". Kolejnym dniom towarzyszyły wystąpienia prelegentów: ks. dra Dariusza Buksika (Komunikacja międzyosobowa), ks. dra hab. Arkadiusza Domaszka (Kierownictwo duchowe w świetle Magisterium Kościoła), ks. dra Zenona Klawikowskiego (Towarzyszenie duchowe w tradycji Kościoła), ks. dra Przemysława Solarskiego (Kierownictwo duchowe według Księdza Bosko). Wiele godzin uczestnicy spotkania poświęcili wykładom ks. Chrysa, który dogłębnie zaprezentował zebranym istotę, cel, środki salezjańskiego towarzyszenia duchowego. Oprócz prelekcji formatorzy dzielili się swoimi doświadczeniami towarzyszenia duchowego osobistego oraz kierownictwa ofiarowanego współbraciom w formacji.

Formacji formatorów towarzyszyła wspólna modlitwa, celebracje eucharystyczne z homilią, którą wygłosili w kolejnych dniach ks. inspektor Marek Chmielewski oraz księża wikariusze: Adam Paszek, Przemysław Solarski, i Jarosłwa Pizoń. Nie zabrakło spotkań z młodszymi współbraćmi z postnowicjatu i wspólnotowego wyjazdu do Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego.

Towarzyszenie duchowe jest ważnym elementem formacji nie tylko początkowej, ale i formacji ciągłej. Ma ono pomóc każdemu w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej oraz wspierać w ciągłym odczytywaniu planu Bożego w codziennym życiu. Należy mieć nadzieję, że formatorzy dając pozytywne doświadczenie kierownictwa duchowego młodym współbraciom pomogą im w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi względem młodzieży, dorosłych i samych salezjanów.

Autor

ks. Piotr Szlufik


Udostepnij