Przejdź do treści

Wiadomości

Łódź: Złoty jubileusz „Węzła”

  • 22 października 2014 r.

W dniach 18–19 października br. miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego „Węzeł” działającego przy parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi.

Uroczystości zainaugurowało sympozjum pod hasłem em Tożsamość i pamięć – pół wieku istnienia i oddziaływania wychowawczego Duszpasterstwa Akademickiego „Węzeł” w łódzkim środowisku akademickim/em, które odbyło się na auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W pierwszej części prelegenci, a jednocześnie absolwenci „Węzła” – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, oraz dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, wykładowca Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – przybliżyli kontekst historyczny i socjologiczny rozwoju chrześcijaństwa w Polsce, zwłaszcza w latach działalności „Węzła”. Druga część to międzypokoleniowy panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli trzej duszpasterze akademiccy – ks. Antoni Gabriel, ks. Walerian Jastrzębiec–Święcicki oraz ks. Marian Chalecki, którzy nakreślili specyfikę duszpasterstwa w poszczególnych latach, odpowiadając tym samym na pytanie, na jakie duchowe potrzeby poszczególnych pokoleń studentów starano się wyjść naprzeciw. Uczestnicy sympozjum czynnie włączyli się w wymianę myśli i refleksji, dzielili się własnymi uwagami oraz wspomnieniami.

Po sympozjum, w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko byli i obecni węzłowi duszpasterze akademiccy odprawili uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp Adama Lepy. Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się do pomieszczeń duszpasterstwa akademickiego na spotkanie towarzyskie, by wspólnie powspominać węzłowe historie i przyjaźnie. Kawiarenka, jak zwykle, otwarta była do ostatniego studenta… i absolwenta.

W niedzielę, 19 października, o godzinie 10 Mszą świętą rozpoczęto nowy rok duszpasterski „Węzła” 2014/2015. Przed Eucharystią natomiast wystąpiła Milena Przybysz, autorka książki emWyspy wolności. Duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989/em, która w skrócie przedstawiła historię D.A. „Węzeł” w czasach komunizmu. Eucharystii inaugurującej rok akademicki w duszpasterstwie przewodniczył ks. Przemysław Solarski, a homilię wygłosił ks. Antoni Gabrel.

Niedzielne obchody były kontynuowane w kaplicy „Węzła”, gdzie w rodzinnym gronie Węźlaków oglądano zdjęcia, filmy, snuto wspomnienia, opowiadano anegdoty oraz przypomniane stare węzłowe powiedzenie: student przebywa w „Węźle”, a w wolnym czasie się uczy.

50-lecie Duszpasterstwa Akademickiego „Węzeł” pokazało, że Węźlacy tworzą wielopokoleniową rodzinę.


Udostepnij