Przejdź do treści

Wiadomości

II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

  • 27 kwietnia 2015 r.
(fot. wsdts.pl)
(fot. wsdts.pl)

„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości” – pod takim tytułem odbyło się 25 kwietnia II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne. Organizatorami sympozjum było lądzkie seminarium oraz Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Patronat objęli: ks. Inspektor Marek Chmielewski, prowincjał Inspektorii Pilskiej salezjanów, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego oraz Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Sympozjum składało się z dwóch sesji: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Edukacja religijna w islamie i judaizmie”, ks. prof. dr hab. Leonard Fic również z UKSW – „Edukacja religijna w hinduizmie”, ks. dr Zbigniew Babicki (UKSW) – „Duchowy wymiar opieki nad dzieckiem”, ks. prof. UKSW, dr hab. Dariusz Stępkowski – „Dylemat współczesnej szkoły: religia czy etyka?”, dr Tomasz Przesławski z Uniwersytetu Warszawskiego – „Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny”. Ostatnimi prelegentami w I części byli goście z Katholische Universität Eichstätt-Inglostadt (Niemcy): ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - „Duchowość i religijność a wybór zawodu i orientacja życiowa” oraz pani prof. dr Kathrin Meier (KUE-I) – „Religijność i duchowość jako zasób osobowy i społeczny”. Moduł przedpołudniowy zakończono dyskusją panelową.

Druga część należała do praktyków, na co dzień zajmujących się wychowaniem młodzieży oraz ich problemami. Tę sesję zainaugurował swoim wystąpieniem pod tytułem „Religiofobia w procesie destrukcji człowieka” ks. dr Kazimierz Gryżenia. Później referat zaprezentował ks. Tomasz Kościelny, który na podstawie swojej pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym mówił o roli religii w readaptacji wychowanka zdemoralizowanego. Następnie wystąpiła siostra Anna Biała FMA z Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dobieszczyźnie, opowiadająca o wpływie świadectwa wiary wychowawcy na postawy religijne wychowanków placówki socjalizacyjnej. Ostatnim praktykiem, który referował przygotowany temat „Przekaz wartości religijnych przez pozytywne środowisko rówieśnicze na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej” był ks. Tadeusz Balicki z SALOSu w Szczecinie.

Całość sympozjum zwieńczyła debata z udziałem prelegentów II sesji oraz słowa podziękowania ze strony organizatorów. Po ciekawych wystąpieniach, długich dyskusjach panelowych oraz patrząc na frekwencję, można stwierdzić że wątek duchowości w pedagogice okazał się bardzo celną propozycją tematyczną. Czekamy i już teraz zapraszamy na kolejne lądzkie spotkanie naukowe podejmujące problematykę pedagogiczną.

Autor

Krzysztof Słapczyński SDB

Źródło

wsdts.pl


Udostepnij