Przejdź do treści

Wiadomości

Historia salezjańska w polskim parlamencie

  • 26 maja 2015 r.

W czwartek, 21 maja 2015 r., w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Jubileuszu 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko odbyła się uroczysta konferencja naukowa „Wychowywać młodych na dobrych chrześcijan i prawych obywateli”.

Została ona zorganizowana przez polską sekcję Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej (Associazione dei Cultori di Storia Salesiana) oraz Parlamentarny Zespół Miłośników Historii. Wzięli w niej udział salezjanie, salezjanki, parlamentarzyści oraz historycy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy współpracują z nami w projektach upamiętniających dzieje salezjanów w okresie systemów totalitarnych.
Uroczystą konferencję rozpoczęli jej sekretarze naukowi – poseł RP dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W tym miejscu odczytano przesłanie dla uczestników sympozjum ks. dr. Tadeusza Rozmusa SDB, radcy generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego dla Regionu Europa Środkowo-Północna. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali następujących referatów: ks. Michała Mejera SDB (UKSW) – „Podstawy pedagogiki i duchowości św. Jana Bosko”; ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – „Rozwój dzieł salezjańskich w Polsce”; ks. prof. dr Stanisława Zimniaka SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie) – „Wybitne postaci salezjanów polskich”; posła RP dr Zbigniewa Girzyńskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Salezjanie w Kolegium Kardynalskim”; ks. mgr. Stefana Makurackiego SDB (Dyrektor Biura ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile) – „Szkolnictwo salezjańskie w Polsce”.

Po wykładach organizatorzy podsumowali obrady, zapowiadając jednocześnie wydanie drukiem jeszcze w tym roku tekstów wystąpień. Pojawił się także postulat zorganizowania w Sejmie sympozjum o wychowankach salezjańskich, którzy ginęli za ojczyznę w okresie okupacji i rządów komunistycznych. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie parlamentu, po którym oprowadzał dr Girzyński. Pobyt w gościnnym gmachu Sejmu RP zakończyliśmy modlitwą w intencji ojczyzny i rychłej beatyfikacji sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski, w kaplicy dla parlamentarzystów.

Warto podkreślić, że polski parlament był drugim europejskim po Włoszech, gdzie w taki sposób upamiętniono 200. rocznicę urodzin św. Jana Bosko.

Autor

ks. Jarosław Wąsowicz SDB


Udostepnij