Przejdź do treści

Wiadomości

Ostróda: Czuwanie przy symbolach Światowych Dni Młodzieży

  • 16 listopada 2015 r.

"Nie chodzi o krzyż, ale o miłość" – to słowa przewodnie spotkania. Można było tej miłości doświadczyć namacalnie podczas adoracji krzyża. Dotykając drzewa krzyża, powierzaliśmy Bogu wszystko, co najtrudniejsze. Wzruszające było skupienie i modlitwa młodych.

W całej Polsce trwają przygotowania do wielkiego wydarzenia – Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie. Będzie wówczas obecny papież Franciszek.

Od 1984 roku świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest krzyż zwany Krzyżem Młodych. Został on podarowany przez Jana Pawła II. Widnieje na nim napis: "Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje ikona Matki Bożej znana jako Opiekunka Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Symbole te delegacja z Polski odebrała na placu Św. Piotra w Rzymie w Niedzielę Palmową w 2014 roku.

W pierwszej połowie listopada przeżywaliśmy peregrynację symboli ŚDM w archidiecezji warmińskiej. Szczególnie oczekiwane były one w Salezjańskim Liceum i Gimnazjum w Ostródzie. Już od początku roku szkolnego zaplanowano specjalną uroczystość w związku z tym, że od początku nasza szkoła deklarowała udział w ŚDM. Praca z młodymi jest misją salezjanów, więc nie może w Krakowie zabraknąć reprezentacji z ostródzkiej placówki.

W piątek, 6 listopada, cała młodzież liceum i gimnazjum wraz z księdzem dyrektorem Robertem Bednarskim, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły uczestniczyła w tym szczególnym momencie przygotowań do ŚDM. Znamienny jest fakt, że kapłanem odpowiedzialnym w naszej diecezji za ŚDM jest ks. Jarek Dobrzeniecki - absolwent naszej szkoły.

Piękny to był widok, gdy uczniowie stanęli szpalerem i asystowali wnoszącym symbole ŚDM do kościoła św. Dominika Savio, w którym cała społeczność szkolna zgromadziła się na nabożeństwie prowadzonym przez księdza dyrektora. "Nie chodzi o krzyż, ale o miłość" – to słowa przewodnie spotkania. Można było tej miłości doświadczyć namacalnie podczas adoracji krzyża. Dotykając drzewa krzyża, powierzaliśmy Bogu wszystko, co najtrudniejsze. Wzruszające było skupienie i modlitwa młodych.

Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy zostali obdarowani krzyżykami, które trafiły do nas od młodzieży z Wenezueli, kraju, w którym pracują salezjańscy misjonarze.

Świadomość tego, że mogliśmy, tak jak młodzi na wszystkich kontynentach już od kilkudziesięciu lat, zgromadzić się wokół tego krzyża i ikony, budzi szczególną wdzięczność. Jeden z maturzystów, Piotr Pawłowski, mówi, że w tym momencie zdał sobie sprawę z tego, że Kościół to wspólnota ludzi, których, niezależnie od szerokości geograficznej, łączą te same wartości. Nauczycielka języka angielskiego pani Jolanta Tarasewicz, dodaje, że takie widoczne znaki, jak krzyż i obraz Matki Bożej znane na całym świecie, pokazują młodym, że wiara to nie tylko sprawa indywidualna, ale ma też wymiar społeczny.

Już dziś można planować wyjazd do Krakowa w lipcu 2016 roku z naszą szkołą salezjańską, już rozpoczęliśmy zapisy dla tych, którzy zechcą wybrać się na Światowe Dni Młodzieży.

Autor

Anna Wróbel


Udostepnij