Przejdź do treści

Wiadomości

Nowi diakoni AD 2016

  • 27 czerwca 2016 r.
(fot. Krzysztof Trojanowski)
(fot. Krzysztof Trojanowski)

„Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.” – to słowa, które w sobotę, 25 czerwca, usłyszało 8 salezjanów podczas liturgii święceń diakonatu.

Rano podczas uroczystej jutrzni, której przewodniczył rektor seminarium ks. Dariusz Kozłowski SDB, kandydaci do diakonatu publicznie złożyli wyznanie wiary i potwierdzili swoją gotowość do przyjęcia sakramentu.

W otoczeniu rodziny, współbraci, przyjaciół, punktualnie o godzinie 10:00 w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach Paweł Figura, Maciej Michalak, Mariusz Pupka, Andrzej Waś, Przemysław Malinowski, Michał Libor, Paweł Szczepański i Patryk Szostkowski po raz kolejny odpowiedzieli Bogu „tak” przyjmując sakrament święceń diakonatu. Do grona duchownych włączył ich ks. bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. W swoim słowie skierowanym do naszych współbraci wielokrotnie podkreślał rolę świadectwa jakie powinien dawać kapłan we współczesnym świecie. Odwołał się także do Maryi Wspomożycielki – patronki naszego Zgromadzenia, prosząc by była Matką dla naszych braci.

Najbardziej podniosłą chwilą był śpiew litanii do wszystkich świętych, podczas której nasi współbracia w postawie leżącej prosili o potrzebne im łaski w posłudze kapłańskiej.

Poprzez gest nałożenia rąk oraz słowa modlitwy konsekracyjnej nasi współbracia otrzymali szczególną moc – moc Chrystusowego kapłaństwa. Od tej chwili spoczywa na nich obowiązek głoszenia Słowa Bożego i udzielania błogosławieństwa.

Naturalnie nie zabrakło słów podziękowań: Bogu, rodzicom, formatorom; kwiatów i wzruszeń a także gratulacji, życzeń i zapewnienia o pamięci modlitewnej.

Autor

Akacjusz Cybulski SDB

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij