Przejdź do treści

Wiadomości

X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

  • 1 czerwca 2017 r.
X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

W dniach 19-20 maja 2017 roku w Lądzie n. Wartą odbył się X Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Tegoroczne spotkanie Towarzystwa zgromadziło 32 spośród 124 członków TNFS.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zjazd rozpoczął się spotkaniem integracyjnym w piątek, 19 maja, natomiast w sobotę, 20 maja, po porannej Mszy św. pod przewodnictwem księdza inspektora Adama Parszywki SDB, w sesji naukowej, z cyklu programowego zatytułowanego „Młodzież i jej świat”, podjęto dyskusję wokół następujących tematów:
ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba UKSW, Czy młodzież odchodzi od Kościoła? (od jakiego Kościoła);
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina PWTW, Młodzież a chrześcijański system wartości;
dr Mateusz Tutak UKSW, Zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła;
ks. prof. dr hab. K. Misiaszek UKSW, Młodzież a nauka religii;
o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL, Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele;
ks. inspektor Adam Parszywka SDB, Wolontariat jako szansa aktywności w Kościele.

W dalszej części Zjazdu odbyła się sesja wyborcza. Zgodnie ze Statutem TNFS na kadencję 2017-2012 do Zarządu Towarzystwa zostały wybrane następujące osoby:
Prezes: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek;
Wiceprezes: Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW;
Sekretarz: Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW;
Skarbnik: Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk;
ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII;
ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW; 
ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW;
Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski;
ks. dr Radosław Błaszczyk.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, zostało przedstawione doroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Zebrani otrzymali także informację na temat najnowszego numeru „Seminare” oraz dalszych prac związanych z naszym czasopismem, które przedstawił redaktor naczelny ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko.

Autor

ks. Stanisław Chrobak


Udostepnij