Przejdź do treści

Wiadomości

Inspektoria pw. św. Jakuba Większego rozpoczyna kampanię powołaniową 2018

  • 12 stycznia 2018 r.
Inspektoria pw. św. Jakuba Większego rozpoczyna kampanię powołaniową 2018
Inspektoria pw. św. Jakuba Większego rozpoczyna kampanię powołaniową 2018

Rodzina Salezjańska przygotowuje się do obchodów uroczystości św. Jana Bosko w dniu 31 stycznia. Przez różne wydarzenia religijne, sportowe i kulturalne domy salezjańskie będą promować osobę świętego patrona młodzieży. Jednym z tradycyjnych wydarzeń w tym czasie w Hiszpanii jest kampania powołaniowa, w ramach której salezjanie chcą zachęcić ludzi młodych do zastanowienia się nad sensem własnego życia i swojego powołania do małżeństwa, życia konsekrowanego czy kapłaństwa.

Hiszpańska inspektoria pw. św. Jakuba Większego (SSM), z siedzibą w Madrycie, zaprezentowała kampanię powołaniową 2018, która będzie przebiegać pod hasłem: „Szczęście zaczyna się od wiary”. Nawiązuje ono do tematu duszpasterskiego na ten rok: „Smak szczęścia”.

Sektor animacji powołaniowej inspektorii przygotował pewne materiały promujące tę kampanię, które mogą być rozprowadzane w różnych środowiskach: szkołach, ośrodkach młodzieżowych, siedzibach platform społecznych. Na stronie SerSalesiano znajdują się materiały dotyczące towarzyszenia, celebracji, spotkań braterskich, teksty modlitw...

Kampania przewiduje także pomoce do formacji osób, które należą do wspólnot wychowawczych dzieł salezjańskich. Ks. Xabier Camino, delegat inspektorialny ds. animacji misyjnej, stwierdza: „Tworzenie prawdziwej kultury powołaniowej domaga się od nas wszystkich, salezjanów i świeckich, zadbania i zatroszczenia się o środowisko stałej ewangelizacji w naszych dziełach”.

Salezjanin przypomina także, że „powołanie jest osobistym darem, jakim Bóg obdarza nas wszystkich”. To nie jest „przywilej dla niewielu wybranych, ponieważ wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być szczęśliwymi, odkrywając i żyjąc planem, jaki Bóg zamierzył względem każdego z nas, swoich dzieci”. A potem precyzuje, że „powołanie oznacza także odpowiedzialność, która zakłada zatroszczenie się o nasze życie wiary, czas modlitwy, udział w sakramentach, wzmocnienie naszego zaangażowania apostolskiego na rzecz innych”.

W wideo prezentującym tę kampanię zostało ukazane, w jaki sposób wiara stanowi pierwszy krok, by powziąć drogę powołania w swoim życiu i osiągnąć szczęście. Jest to droga stojąca pod znakiem dzielenia się z innymi, wspaniałomyślności, lojalności, poświęcenia, cierpliwości, miłości. Tej kampanii przyświeca ta myśl, aby wspaniałomyślna odpowiedź na powołanie doprowadziła do szczęścia, stąd też fundamentalne jest zapytanie siebie, czego Bóg chce od każdego z nas. Ten filmik wideo kończy się pytaniem, które ma zachęcić człowieka młodego do refleksji w tym względzie: „Jaka jest twoja droga?”.


Udostepnij