Przejdź do treści

Wiadomości

Wolontariat Misyjny we Wrocławiu z inspektorem

  • 31 stycznia 2018 r.
Wolontariat Misyjny we Wrocławiu z inspektorem
Wolontariat Misyjny we Wrocławiu z inspektorem

Regularnie raz w tygodniu wrocławski oddział Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego odbywa spotkania. Na jednym z ostatnich, 18 stycznia 2018 roku, członkom SWM towarzyszył tym razem ks. Jarosław Pizoń – Inspektor z inspektorii wrocławskiej.

Po wspólnej modlitwie Paula, koordynatorka SWM we Wrocławiu, zaprezentowała działalność oddziału, co było głównym tematem spotkania. Przybliżyła nam historię SWM, który we Wrocławiu działa od 2008 r., a także przypomniała cele wolontariatu (m.in. wychowanie i kształtowanie świadomości misyjnej w Kościele katolickim). Krótko, w liczbach i ciekawych zestawieniach, przedstawiła efekty pracy grupy.

Od początku istnienia oddziału we Wrocławiu zostało zrealizowanych 26 zarówno krótko, jak i długoterminowych projektów misyjnych w 11 krajach. Brało w nich udział łącznie 44 wolontariuszy. Koordynatorka SWM wskazała także na to, co liczy się w działalności wolontariatu, tzn. na jakość. W dalszej części prezentacji uświadomiła wszystkim, że są częścią Europejskiego wolontariatu Don Bosco Youth Net, a z kolei ksiądz inspektor zachęcił do międzynarodowej wymiany wolontariuszy. Zaproponował także zorganizowanie wspólnego wyjazdu do Turynu, gdzie pochowany jest św. Jan Bosko.

Na koniec, jak to jest w zwyczaju u salezjanów, podzielono się słówkiem, które tego dnia przekazał ksiądz inspektor. Mówiąc o św. Janie Bosko wskazał, że był on marzycielem, ale nie takim zwykłym. Marzycielem, który słuchał słów Boga i nakazywał, aby nikt o tym nie zapomniał. Należy pamiętać też, że członkowie SWM należą do Rodziny Salezjańskiej. W jej duchu i pobożności mają nie tylko prowadzić działalność, lecz sami wzrastać duchowo.

Autor

Magda K.


Udostepnij