Przejdź do treści

Wiadomości

Zmienić życie setek ludzi młodych: młodzi, którzy tworzą przyszłość

  • 13 lutego 2018 r.
Zmienić życie setek ludzi młodych: młodzi, którzy tworzą przyszłość
Zmienić życie setek ludzi młodych: młodzi, którzy tworzą przyszłość

„W Salwadorze bycie młodym to przestępstwo”. Takim tytułem był opatrzony jeden z artykułów, który ukazał się w hiszpańskim dzienniku La Vanguardia, a który mówi sam za siebie. Ale jest to zdanie, które druzgocze serce każdego wychowawcy i rodzica, gdy widzi, jak jego dzieci wzrastają bez przyszłości.

W tym „kraju największej przemocy na świecie” – jak czytamy dalej w La Vanguardia – Synowie Księdza Bosko nie stracili wiary, a tym bardziej nadziei, i nie przestają opiekować się ludźmi młodymi, wychodząc do nich z propozycjami dotyczącymi pracy, ponieważ „formowanie dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” nie jest łatwe tam, gdzie „być młodym jest przestępstwem”.

„Fundación Salvador del Mundo” (FUSALMO), we współpracy z niemiecką NGO „Brücke - Le Pont”, umożliwiła 43 ludziom młodym, po odpowiednich kursach kształcenia zawodowego, zdobycie w miesiącu styczniu tego roku dyplomów w zawodzie kasjera i sprzedawcy oraz pracownika obsługi klientów. Ci młodzi przeszli także edukację w zakresie „kultury pokoju” i „kultury pracy”, i zaraz po ukończeniu kursów zaczęli poszukiwać pracy.

„Te kursy wpisują się w misję Fundacji, która ma na celu stworzenie nowych możliwości dla ludzi młodych, czyniąc to poprzez edukację i kursy przysposobienia zawodowego. To, co staramy się robić, to stworzyć im szansę, szkolić, pomóc im w znalezieniu pracy i zmotywować do bycia ludźmi młodymi, którzy czynią dobro. Jednym z naszych oczekiwań jest, aby młodzi przyjęli i umieli wyciągnąć korzyści z tych możliwości oraz znaleźli zatrudnienie na rynku pracy” – stwierdził jeden z pracowników Fundacji.

„Jest to szansa dla nas, młodych, by wejść na rynek pracy i nauczyć się różnych rzeczy, które będą pomocne w całym życiu. Gdy chodzi o przyszłość, chcę pracować i znaleźć takie zatrudnienie, które będzie odpowiadać temu, czego się nauczyłam” – dodała María Alejandra Chachahua Suarez, jedna z uczestniczek kursu.

Jednym z beneficjentów był także Ricardo Antonio García Chapatón, który powiedział: „Jest to przestrzeń, która pozwala nauczyć się rzeczy użytecznych dla życia, ponieważ w ten sposób mogę rozwinąć moje umiejętności jako osoba”.

Ximena Alfaro, dziennikarka dziennika „La Nación” z Kostaryki, napisała, że w Salwadorze „przemoc niszczy życie ludzi młodych”. FUSALMO nie niszczy, ale zmienia życie setek ludzi młodych, dostarczając im narzędzie, które będzie służyć zawsze: edukację.


Udostepnij