Przejdź do treści

Wiadomości

Wkład salezjański w refleksję nad promocją zatrudnienia młodzieży na forum ONZ

  • 15 lutego 2018 r.
Wkład salezjański w refleksję nad promocją zatrudnienia młodzieży na forum ONZ
Wkład salezjański w refleksję nad promocją zatrudnienia młodzieży na forum ONZ

W kontekście 56. sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Społecznego (CSocD56) salezjanie, we współpracy z siostrami Dobrego Pasterza, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i organizacji pozarządowej USA promującej młodzież „UTEC”, zorganizowali panel dyskusyjny nt. „Zatrudnienie młodzieży: zasadniczy komponent w walce z ubóstwem”.

To wydarzenie, które miało miejsce w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 30 stycznia, stanowiło jedno z przedsięwzięć w ramach wielkiej inicjatywy „Strategie wykorzenienia ubóstwa i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich”, co przedstawia priorytetową oś polityki Komisji ds. Rozwoju Społecznego na rok 2018. Gdy chodzi o Rodzinę Salezjańską, w spotkaniu tym uczestniczyli: przełożony inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych i Kanady (SUE) – ks. Timothy Zak, a także przedstawiciele domu formacyjnego, “Don Bosco Community Center” w Port Chester i dzieła „Don Bosco Cristo Rey” z Waszyngtonu, jak również – ks. Tom Brennan, salezjanin, który zorganizował to spotkanie i przedstawił Komisji pisemne stanowisko odnośnie do zatrudnienia młodzieży, która to wypowiedź jest dostępna tutaj w języku angielskim: http://undocs.org/E/CN.5/2018/NGO/40 

Amber Barth, przedstawiciel ILO, ogólnie przedstawił sytuację zatrudnienia młodzieży na świecie, wykazując, że wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży na świecie rośnie, podobnie jak dysproporcja między bezrobociem wśród młodych mężczyzn i kobiet.

Inni mówcy skupili się na towarzyszeniu ludziom młodym, z którymi pracują, a którzy w przeciwnym razie nie mieliby żadnego wsparcia. Mowa tu o bezdomnych, narkomanach, młodych, którzy porzucili naukę, członków gangów, młodych z kryminalną przeszłością... Potem zaprezentowano niektóre dobre praktyki, które są realizowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie kluczowym czynnikiem – co również podkreślali inni mówcy – były kolektywne zaangażowanie i zintegrowana współpraca całej wspólnoty na polu towarzyszenia młodzieży w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Jak zaznaczył Gregg Croteau, reprezentujący UTEC, ludzie młodzi, których prawa nie są chronione, nie posiadają takiego “oparcia społecznego”, które mają młodzi z rodzin bogatszych. Rodziny, które pod względem materialnym są bardziej stabilne, posiadają rodziców bardziej uważnych, wykazujących większą stabilność wewnętrzną, dobrych wychowawców, mają też większą ilość przyjaciół i relacji. “Wielu ubogich ludzi młodych nie może liczyć na żadną pomoc... Kiedy człowiek młody natrafia na mur, czy znajdzie kogoś, kto mu pomoże? 

Niektórzy znajdują programy UTEC, projekty salezjanów, sióstr Dobrego Pasterza... A co z wszystkimi innymi?


Udostepnij