Przejdź do treści

Wiadomości

Troszczyć się o pamięć historyczną związaną z dziełami salezjańskimi

  • 28 lutego 2018 r.
Troszczyć się o pamięć historyczną związaną z dziełami salezjańskimi
Troszczyć się o pamięć historyczną związaną z dziełami salezjańskimi

Kiedy czyta się pierwsze kroniki dotyczące chłopców z Valdocco, może się wydawać, że czytelnik cofa się w czasie do początków tego dzieła. Istotnie, jak napisał ks. Arthur Lenti SDB, „od 1860 roku salezjanie, którzy żyli z Księdzem Bosko, zaczęli zbierać informacje o tym, co widzieli i słyszeli, czyniąc to w przekonaniu, że na ich oczach dzieje się coś nadzwyczajnego”. Te źródła, zwane „kronikami”, stały się potem jednym ze źródeł, które opowiada o księdzu Bosko.

„Kronika jest relacją napisaną w momencie, w którym zaszło dane wydarzenie albo w niedługi czas po nim” – stwierdza dalej ks. Lenti. Aby lepiej poznać te literaturę, w dniach 22-23 lutego odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za kroniki w salezjańskiej inspektorii Ekwadoru. Mowa tu o spotkaniu, w którym wzięli udział nie tylko księża salezjanie, ale również świeccy.

Spotkanie zaczęło się powitaniem ze strony ks. Juana Bottaso, dyrektora Salezjańskiego Archiwum Historycznego, który zauważył, że obecnie grozi nam niebezpieczeństwo utraty własnych korzeni i pamięci historycznej z powodu nadmiaru i bezpośredniości wydarzeń, które zachodzą. Dlatego też ważną rolę odgrywają odpowiedzialni za kroniki w różnych domach salezjańskich, którzy „są strażnikami pamięci historycznej związanej z danym dziełem, z przechowywaniem tego, co się wydarza” – dodał.

Została również podkreślona ważność posiadania archiwum audiowizualnego, ponieważ historia audiowizualna jest tak samo znacząca, jak ta spisana. Położono również nacisk na klasyfikację tego typu materiałów, aby mogły służyć później do konsultacji.

Innymi omawianymi kwestiami były: „Kronika dziennikarska i wykorzystanie archiwów historycznych”, co omówił Xavier Reyes; „Fotografia jako zapis historyczny” – temat poruszony przez Carlosa Martineza, a także „kroniki i platformy cyfrowe ”, o czym opowiedział Armando Cuichán.

W drugim dniu omawiano zagadnienie „salezjańskiej historii”. Tatiana Capelo przedstawiła projekt, który pozwala w lepszy sposób ukazać historię, posłannictwo i koncepcję obecności i pracy misyjnej. Angelica Almeida, pracownica Salezjańskiego Archiwum Historycznego, zaprezentowała pierwszą kronikę salezjanów, którzy przybyli do Ekwadoru oraz dwa listy napisane i podpisane przez samego księdza Bosko.

Zachowanie pamięci historycznej, związanej z dziełami salezjańskimi jest głównym zadaniem odpowiedzialnego za kronikę. Istotne są kształcenie i szkolenie pod tym względem nie tylko salezjanów, ale i świeckich, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za pozostawienie śladów historii.

 


Udostepnij