Przejdź do treści

Wiadomości

Ksiądz Bosko jest szczególnie obecny w tym kraju

  • 7 marca 2018 r.
Ksiądz Bosko jest szczególnie obecny w tym kraju
Ksiądz Bosko jest szczególnie obecny w tym kraju

Białoruś jest krajem, który wiele wycierpiał w drugiej połowie XX wieku i z wielu powodów dzieci muszą przezwyciężyć wiele trudności, by zacząć coś znaczyć w tym kraju. Obecnie na Białorusi pracuje 12 salezjanów wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w podeszłym wieku. W niedzielę, 4 marca, z okazji święta św. Kazimierza spotkali się w Żupranach salezjanie pochodzący ze wspólnot znajdujących w miastach Smorgoniach, Mińsku i Baraulanach. Przybyli, chociaż musieli przez blisko dwie godziny brnąć przez drogę pełną śniegu, bo wiedzieli, że braterstwo i spotkanie wzmacniają charyzmat salezjański.

Rozmawiali z entuzjazmem o nowych projektach, o budowie nowego kościoła i siedziby dzieła w stolicy Białorusi. Pokazywali plany nowego kościoła w miejscowości Baraulany i zastanawiali się, jak odbudować salezjańskie oratorium w Żupranach, a także – co do wprowadzenia nowych zajęć dla młodzieży w Smorgoniach.

Być może jeszcze tego wyraźnie nie wiedzą, ale już dostrzegają w zarysach obiecującą przyszłość Zgromadzenia Salezjańskiego na Białorusi. Kiedy Ksiądz Bosko wysyłał pierwszych salezjanów poza Valdocco, powiedział do księdza Rua: „Oratorium jest w tobie”. A natychmiastową odpowiedzią ks. Rua było: „W Mirabello będę drugim Księdzem Bosko”.

Pierwsi salezjanie na Białorusi zaszczepiają zgromadzenie w nowym miejscu i w jakiś sposób odczuwają w swoich sercach ogromną odpowiedzialność i zaszczyt, że mogą przynieść charyzmat salezjański do tego bardzo pięknego kraju.

Nie brak również ludzi młodych pełnych entuzjazmu w ośrodkach młodzieżowych w wymienionych już wcześniej miastach, młodych gotowych do współpracy z tą garstką ludzi przepełnionych Bogiem, spędzających godziny w konfesjonale. Salezjanie przemierzają oblodzone drogi, aby budować braterstwo, kończą swój dzień na rozmowie z ludźmi młodymi, grając z nimi, rozmawiając o ich problemach i ich marzeniach; którzy każdego dnia w małych kaplicach wspólnotowych proszą Boga o światło i siłę, aby prowadzić dalej dzieła salezjańskie dla większej chwały Boga i zbawienia młodzieży.

Salezjanie, po krótkim czasie, już mogą liczyć na kilku aspirantów, którzy rozpoczęli odkrywanie swojego powołania i podjęli życie wspólnotowe w Mińsku.

Zgromadzenie Salezjańskie będzie mieć bardzo piękną przyszłość, jeśli będzie w stanie przekazać młodzieży, że „całkowite oddanie się innym” może wypełnić całe życie.

 


Udostepnij