Przejdź do treści

Wiadomości

100 lat „Łosiówki” w Krakowie

  • 10 kwietnia 2018 r.
100 lat „Łosiówki” w Krakowie
100 lat „Łosiówki” w Krakowie

W sobotę, w dniu 7 kwietnia, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego (WSDTS) w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39, popularnej „Łosiówce”, odbyła się szósta edycja „Dialogów o wychowaniu”, której tym razem tematem było „Zmaganie o młodego człowieka i kto sędziuje ten mecz?”.

Tegoroczne Sympozjum, odbywające się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, było poświęcone salezjańskiemu dziełu w Krakowie w Stulecie jego istnienia (1918 – 2018), czyniąc przedmiotem analizy jego historię, misję i tożsamość. Jego organizatorami byli: Salezjańska Inspektoria św. Jacka w Krakowie - Salezjańskie Centrum Edukacyjne i Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, a odbyło się pod patronatem naukowym Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Temu wydarzeniu towarzyszyła wystawa: „100 lat dzieła salezjańskiego na Łosiówce w Krakowie”.

Oddajmy głos ks. Krzysztofowi Cepilowi, salezjaninowi, który w ten sposób zrelacjonował to znaczące wydarzenie dla całej Inspektorii Krakowskiej i nie tylko:

„Oficjalne uroczystości jubileuszowe i sympozjum zostały otwarte przez ks. insp. Adama Parszywkę o godz. 9.00. Następnie główny organizator tego wydarzenia, ks. Sylwester Jędrzejewski, salezjanin, po ogłoszeniach natury organizacyjnej oddał głos pierwszym prelegentom – historykom, salezjanom, którzy rozpoczęli blok przemówień pt. „Salezjanie krakowscy w latach 1918-2018”. Salezjańskie dzieło na Łosiówce w służbie Kościoła i Ojczyzny przedstawił ks. Waldemar Żurek, zaś ks. Kazimierz Szczerba opowiedział o znaczących postaciach tego dzieła.

O misji salezjanów na Łosiówce na przykładzie zaangażowania w muzykę i teatr opowiedzieli kolejni specjaliści, czyli ks. Dariusz Skowron, salezjanin, student Akademii Muzycznej w Krakowie, oraz Marcin Kobierski, aktor krakowskiego teatru „Bagatela” oraz wieloletni reżyser Misterium Męki Pańskiej wystawianej w deskach Sceny Salezjańskiej. Wystąpienie na temat teatru miało stosowny do treści charakter, bo p. Marcin postanowił nadać dramatyczny charakter swojemu wystąpieniu i z pomocą kleryków Krzysztofa Jaskólskiego i Michała Słojewskiego przedstawił historię teatru na Łosiówce w kilku aktach. Następnie salezjanie z Łosiówki, a konkretnie klerycy przeszli od słów do czynów i jako chór „Canticum” pod przewodnictwem p. Andrzeja Korzeniowskiego umilili czas licznie zabranemu audytorium kilkoma pobożnymi (i nie tylko) pieśniami.

W ramach bloku „Charyzmat salezjański w kotle historii” ks. Dariusz Bartocha, dyrektor Zakładu w Oświęcimiu, m.in. na podstawie zapisków kl. Henryka Czaplickiego opisał fragmenty dziejów Łosiówki pod kątem pracy salezjanów z młodzieżą. Mówił o tym, że realizacja charyzmatu salezjańskiego była weryfikowana wskutek prześladowań ze strony totalitarnych władz: zarówno niemieckich w czasie II wojny światowej, jak i komunistycznych po wojnie. Natomiast współczesne wyzwania stojące przed salezjanami jako wychowawcami na wzór Księdza Bosko przedstawił ks. Piotr Lorek, wikariusz wrocławskiego inspektora. W ostatnim wystąpieniu przed obiadem Katarzyna Król z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego omówiła najnowsze sukcesy ludzi zaangażowanych w działalność medialną naszej inspektorii, czyli ks. Romana Sikonia i Michała Króla uhonorowanych niedawno przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Później odbył się panel pt. „Podialogujmy…”, do którego słowo wstępne wygłosił ks. Tadeusz Rozmus, radca generalny Regionu Europa Środkowo-Północna. Dyskusja inspirowana była pytaniem pochodzącym z Dokumentu Przygotowawczego przed Synodem Biskupów nt. młodzieży: „jak można pomóc młodym ludziom patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją?” Oprócz ks. radcy w tej cennej wymianie poglądów wzięli udział także ks. insp. Adam Parszywka, Anna Batko, przedstawicielka Rady Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie, i Marek Pałczyński, niegdyś animator kieleckiego oratorium, obecnie nauczyciel. Do udziału w dyskusji zaproszono też publiczność, po czym przyszedł czas podsumowania. Na końcu w imieniu organizatorów sympozjum wszystkim uczestnikom podziękował gospodarz domu, czyli ks. Dariusz Kozłowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego”.

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij