Przejdź do treści

Wiadomości

Pierwszych 10 lat „Bosco Children” w Etiopii

  • 27 czerwca 2018 r.
Pierwszych 10 lat „Bosco Children” w Etiopii
Pierwszych 10 lat „Bosco Children” w Etiopii

W roku 2018 projekt „Bosco Children”, będący inicjatywą salezjanów z Addis Abeby (Etiopia), obchodzi swoje dziesięciolecie istnienia i działania w służbie najmłodszemu pokoleniu. Projekt stanowi konkretną i skuteczną odpowiedź na problem dzieci ulicy w stolicy Etiopii, co jest zjawiskiem, które – niestety – w ciągu ostatnich piętnastu lat znacznie się nasiliło w Addis Abebie i w całym kraju. Powodem tej sytuacji, w której znalazło się wielu nieletnich, leżą przede wszystkim trudności społeczno-gospodarcze, rozbite rodziny, konflikty na tle etnicznym, jakie nękają ten obszar, a także – szerzenie się HIV.

W obliczu tej tak wyzywającej i problematycznej sytuacji salezjanie Księdza Bosko, wraz ze świeckimi wolontariuszami i współpracownikami różnego typu, starają się zapewnić dzieciom resocjalizację po życiu na ulicy, czyniąc to przez szkoły formalne i ośrodki kształcenia zawodowego, reintegrację, obejmującą rodziny i społeczeństwo, za każdym razem, gdy jest to możliwe, jak również – usługę w zakresie stałego towarzyszenia i poradnictwa psychologicznego.

Cały ten proces, realizowany w ośrodku „Bosco Children”, składa się z trzech etapów:

1. krok: spotkanie na ulicy: Ulica jest środowiskiem, w którym zachodzi pierwszy kontakt, jaki realizuje się w sposób nieformalny, i zawiązuje podstawowa relacja zaufania między opiekunem społecznym i dziećmi.

2. krok: programy edukacyjne: Przy uwzględnieniu i poszanowaniu wyborów osobistych, dzieci mają możliwość korzystania z bezpiecznego schronienia, łącznie z posiłkami każdego dnia, rozwijania się w zakresie osobistym i edukacyjnym, korzystania z porad psychologicznych, opieki sanitarnej, programów nauki czytania i pisania oraz kształcenia zawodowego.

3. krok: program opieki instytucjonalnej: Na tym etapie ma miejsce indywidualne towarzyszenie i poradnictwo psychologiczne, kursy kształcenia zawodowego różnego typu i zgodnie z osobistymi predyspozycjami (wyroby z drewna bambusowego, mechanika samochodowa, obróbka skóry, metalu, drewna, kursy gotowania itp.), program resocjalizacji indywidualnej w odniesieniu do każdego dziecka, programy akademickie, ukierunkowanie indywidualne i stałe towarzyszenie we wchodzeniu dziecka w życie społeczne.

Realizacja projektu „Bosco Children” w Addis Abebie jest bardzo doceniana przez miejscową ludność i urzędników państwowych, co znalazło wyraz w ubiegłą sobotę, 23 czerwca, kiedy to wielu przedstawicieli społeczeństwa i władz miasta uczestniczyło w uroczystej ceremonii wręczenia dyplomów licznym ludziom młodym.

Młodzi, którzy przedtem żyli na ulicy, teraz są gotowi w sposób dojrzały zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie życie.

Źródło

Udostepnij